• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ' | 9 Φεβρουαρίου 2013, 19:39

    Διαπιστώνεται μια σύγχυση μεταξύ του όρου "ζωικά υποπροϊόντα" και "παράγωγα προϊόντα" που μπορεί να λυθείεύκολα με αναδρομή στους σχετικούς κανονισμούς 1069/2009 και 142/2011. Σχετικά με την επιβολή μέτρων συμμόρφωσης πρέπει να συσχετισθούν με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ή όχι των παραγωγών , των μεταφορέων και των διαχειριστών των Ζ.ΥΠ. όπως αυτές ορίζονται στο Π.Δ. 211/2006. Επίσης οι αρμόδιες αρχές για το συγκεκριμένο θέμα είναι συγκεκριμένες:Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής του ΥΠ.Α.Α.Τ. , Δ/νσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών και Τμήματα Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων .