• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ' | 11 Φεβρουαρίου 2013, 09:43

    Οι τριμελείς επιτροπές που θα επιβάλλουν τα πρόστιμα, να έχουν μόνιμη συγκρότηση και όχι να συγκροτούνται κατά περίπτωση, γεγονός που πιθανόν να εγείρει θέματα αντικειμενικότητας, διαφάνειας και άνισης μεταχείρισης ομοίων παραβάσεων.