• Σχόλιο του χρήστη 'Αγιορίτου Βικτώρια' | 11 Φεβρουαρίου 2013, 11:39

    Επειδή ειπώθηκε εδώ και για τα προιόντα ζωικής προέλευσης και τους Κοινοτικούς Κανονισμούς , πληροφοριακά , αλλά για να μαθαίνουν και οι πολλοί , σας λέω ότι μπορεί για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης , η κοινοτική νομοθεσία (Κανονισμοί 853/2004 και 854/2004) να ορίζει ότι για τον επίσημο έλεγχο των ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (κρέας, παρασκευάσματα κρέατος , προϊόντα με βάση το κρέας , ζώντα δίθυρα μαλάκια , αλιευτικά προϊόντα , νωπό γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα , αυγά και προϊόντα αυγών , βατραχοπόδαρα και σαλιγκάρια , ζωικό λίπος κλπ) υπεύθυνος είναι ο επίσημος κτηνίατρος (άρθρο 2 του Καν.854/2004)αλλά οι έλεγχοι για παράδειγμα στα κρεοπωλεία σχετικά με την προέλευση-καταγωγή του κρέατος και την τήρηση ισοζυγίων κρέατος σύμφωνα με την αριθμ. 412/8932 ΚΥΑ (ΦΕΚ 149/3-2-2012) διενεργούνται από τρία μέλη εκ των οποίων οι δύο να είναι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή του Ελληνικού Οργανισμού Δήμητρα και το τρίτο μέλος είναι ΔΕ Διοικητικού-Οικονομικού των ιδίων ως άνω Υπηρεσιών ξεχνώντας πάλι μεθοδευμένα τους Τεχνολόγους Τροφίμων και αδιαφορόντας πάλι αν οι τεχνολόγοι Γεωπονιας (δεν έχω τίποτα με τους εν λόγω συναδέλφους)είναι ΦΥΤΙΚΗΣ Η ΖΩΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Και να φανταστείται ότι λίγο πρίν με την ΚΥΑ 282438/3-4-2009 (ευτυχώς καταργήθηκε) στο τριμελή κλιμάκιο των ελεγκτών εκτός από Γεωπόνους-Τεχνολόγους Γεωπόνους μπορούσε να μπει και ένας υπάλληλος του τμήματος εμπορίου ανεξαρτήτως κατηγορίας και ειδικότητας. Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι έβγαινε υπάλληλος ΔΕ του εμπορίου για ελέγχους στα κρεοπωλεία και ο Τεχνολόγος Τροφίμων που είχε την ατυχία να βρίσκεται στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής να κάθεται τιμωρία στο γραφείο. Κι ύστερα μιλάμε για αξιολόγηση Δημοσίων υπαλλήλων ,στόχους και δίκαιη κατανομή αρμοδιοτήτων.!!