• Σχόλιο του χρήστη 'Κονναρής Κώστας' | 11 Φεβρουαρίου 2013, 14:59

    Βάσει της υπάρχουσας νομοθεσίας, για την έκδοση Άδειας Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων σε περιοχές με βραχώδη εδάφη ή υψηλή στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα απαιτούνται, πέρα από μεγάλες και δαπανηρές μελέτες (μελέτη γεωλόγου, εργαστηριακές αναλύσεις κ.λ.π.), και η κατασκευή στεγανής δεξαμενής και η τελική διάθεση των αποβλήτων σε αδειοδοτημένους βιολογικούς καθαρισμούς ή αποδέκτες αποβλήτων. Ενώ υπάρχει η καλή διάθεση των κτηνοτρόφων να συμμορφωθούν με τα παραπάνω, σε πολλές μικρές πόλεις δεν υπάρχουν βιολογικοί καθαρισμοί. Στην Π.Ε. Δράμας π.χ., υπάρχει βιολογικός καθαρισμός μόνο στο Δήμο Δράμας ο οποίος δεν μπορεί να δεχθεί τα απόβλητα όλων των κτηνοτροφικών μονάδων της περιφερειακής ενότητας. Επιπλέον, δεν υπάρχουν αδειοδοτημένα βυτιοφόρα που να μπορούν να μεταφέρουν τέτοια φορτία.