• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ' | 12 Μαρτίου 2013, 10:04

    Στη σελίδα 27 του κειμένου της διαβούλευσης για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια πρέπει να αναφερθεί ως «ανεκτική – ανθεκτική» ποικιλία στην ασθένεια Phoma incompta (Sacc. Et Mart) και η «Αδραμυτινή» η οποία καλλιεργείται στη Λέσβο(1). Επίσης, στη σελίδα 38 του ίδιου κειμένου, ως χρόνος εφαρμογής των χημικών επεμβάσεων εναντίον των ερπουσών του κοκκοειδούς Pollinia Pollini (Costa) για τη Λέσβο, θα πρέπει να αναφέρεται το α’ 15νθήμερο του Ιουνίου, γιατί η περίοδος αυτή συμπίπτει με το μέγιστο της εμφάνισης των ερπουσών(2). Βιβλιογραφία 1. Κυπαρισσούδας, Δ. 1980. Νέα ασθένεια της ελιάς στη Λέσβο. Σύγχρονος Γεωργία. Τεύχος 1: 12-16 (Έκδοση Υπουργείου Γεωργίας). 2. Κυπαρισσούδας, Δ. 1980. Η πολλίνια της ελιάς στη Λέσβο. Σύγχρονος Γεωργία. Τεύχος 4: 109-115 (Έκδοση Υπουργείου Γεωργίας).