Άρθρο 02: ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΗΑΣ

Πατήστε εδώ για να δείτε το  άρθρο

 • Αναφορά σε σελ 58-59 για την αντιμετώπισή του Δάκου της ελιάς.

  1) Παράγραφος «Μαζική παγίδευση»
  Είναι λάθος διατυπωμένο και αποπροσανατολιστικό να αναφέρεται ότι συλλαμβάνονται τα άτομα του δάκου στην μαζική παγίδευση , οι Παγίδες μαζικής καταπολέμησης εξοντώνουν το δάκο δεν τον συλλέγουν! Μπορείτε να δείτε τους φακέλους εγκρίσεων αυτών των σκευασμάτων που έχετε στο υπουργείο.
  Προτείνεται να αντικατασταθεί το «σύλληψη» με «εξόντωση»

  2) Αναφέρεται «Ο συνδυασμός στην ίδια παγίδα ελκυστικών τροφής, φύλου και χρώματος είναι καταλληλότερος όταν πρόκειται να ….»
  Δεν έχει αποδειχθεί πότε ότι τα ελκυστικά φύλου(οι φερομόνες του δάκου προσελκύουν το αρσενικό) σε παγίδες καταπολέμησης συμβάλουν με κάποιο τρόπο στην μείωση της δυναμικής του πληθυσμοί και της ζημιάς που προκαλεί, άλλωστε είναι λογικό ότι όσα αρσενικά και να εξοντώσεις αφού είναι πολυγαμικά θα παραμείνει ένα πολύ μικρο ποσοστό που είναι ικανό να γονιμοποιήσει τα υπόλοιπα θηλυκά που χρειάζονται μόνο μια σύζευξη για όλη την αναπαραγωγική τους περίοδο.
  Προτείνεται να αντικασταθεί με το :
  «Ο συνδυασμός στην ίδια παγίδα ελκυστικών τροφής (με ή χωρίς φερομόνη φύλου) με το κατάλληλο χρώμα είναι καταλληλότερος…»

  • Montiel & Jones, 2002. IOBC wprs Bulletin vol. 25.: Αναφέρεται ότι η χρήση παγίδων με αμμωνιακό άλας και φερομόνη είναι μη βιώσιμη (non-viable) τεχνική, μεταξύ άλλων, εξαιτίας της κακής ελκυστικότητας των θηλυκών (lack of good attraction of females).
  • Burrack et al., 2008. Int. J. Pest Manag. 54: 227-234: Αναφέρει ότι οι φερομόνες πιθανώς προσελκύουν τα αρσενικά κατά τη δύση του ήλιου. Επίσης, λέει ότι μαγιά ή πρωτεϊνικής φύσεων ελκυστικά είναι πιο αποτελεσματικά συγκριτικά με τα αμμωνιακά άλατα.
  • In: Fruit flies of economic importance, Proceedings of CEC/IOBC International Symposium, 1982, Athens).Διάφοροι ερευνητές έχουν αναφέρει ότι τα αρσενικά του δάκου δεν ανταποκρίνονται στη φερομόνη από το τέλος της άνοιξης έως τα μέσα καλοκαιριού (Ramos et al.: 33-40, Delrio et al.: 555-563.

 • 26 Μαρτίου 2013, 15:42 | Αδαμαντία Κοκκινάκη

  «Εγκατάσταση φυτών κάλυψης από σπορά ή κατάλληλων αυτοφυών φυτών όπως η οξαλίδα (είδος επιθυμητό ως φυτό κάλυψης στους ελαιώνες). Η οξαλίδα, λόγω του χειμερινού βιολογικού της κύκλου (δεν ανταγωνίζεται τα δένδρα της εληάς) αλλά και του αλληλοπαθητικού της δυναμικού, έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της εμφάνισης ανταγωνιστικών ζιζανίων.»

  Σχόλιο: Η οξαλίδα, Oxalis pes-caprae, έχει χαρακτηριστεί ως εισβάλλον είδος από την EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organisation). Η πρότασή διαχείρισης που προτείνετε αντιβαίνει με τις δεσμεύσεις της χώρας μας για την προστασία της βιοποικιλότητας και ειδικότερα με το Άρθρο 12 του Νόμου 3937 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» του 2011.

  Η εξάπλωση της οξαλίδας απειλεί την ιθαγενή χλωρίδα. Ειδικότερα, έχει παρατηρηθεί μείωση της χλωρίδας σε παραδοσιακούς ελαιώνες όπου πολλά άλλα είδη όπως είναι τα βρώσιμα χόρτα έχουν χαθεί.

 • 26 Μαρτίου 2013, 11:23 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Σελίδα 55 – Χημική αντιμετώπιση (πυρηνότρητη), προτείνουμε τα εξής:
  α. Παράγραφος 2, σειρά 2. Η λέξη «αμέσως» θα ήταν ορθότερο να αντικατασταθεί με τη φράση: 5-7 ημέρες(4).
  β. Παράγραφος 3. Η φράση «6-8 ημέρες από την αύξηση των συλλήψεων» δίνει ένα ασαφές χρονικό σημείο εκκίνησης. Θεωρούμε ότι θα ήταν ορθότερο η προαναφερόμενη φράση να διατυπωθεί ως εξής: 10-12 ημέρες από τις πρώτες συλλήψεις των αρσενικών, σύμφωνα με μελέτες που έγιναν στην Κρήτη, Βοιωτία και Χαλκιδική(1)(2)(3).

  Βιβλιογραφία
  1. Polyrakis, I., 1983: Catches of male olive moths, Prays oleae, in pheromone traps in relation to numbers of eggs and larvae found in olive fruits, in Crete. Entomol Hellenica, 1: 30-33.
  2. Μπρούμας, Θ. 1987. Σχέση προσβολής και συλλήψεων ακμαἰων πυρηνοτρήτη σε παγίδες φερομόνης φύλου. Χρον. Μπενακείου Φυτοπαθ. Ινστ. (Ν.Σ.), 15: 173-183.
  3. Κυπαρισσούδας, Δ. 1987. Σχέση ανάμεσα στις συλλήψεις αρσενικών του πυρηνοτρήτη της ελιάς με παγίδες φερομόνης και στον αριθμό αυγών και προνυμφών σε καρπούς ελιάς στη Βόρεια Ελλάδα. Γεωτεχνικά 1. 73-79.
  4. Κυπαρισσούδας, Δ. και Θ. Μπρούμας. 1990. Ο πυρηνοτρήτης της ελιάς και η καταπολέμησή του. Γεωργία – Κτηνοτροφία, 3: 36-41.

 • Αναφορά σε σελ 58-59 για την αντιμετώπισή του Δάκου της ελιάς.

  1) Παράγραφος «Μαζική παγίδευση»
  Είναι λάθος διατυπωμένο και αποπροσανατολιστικό να αναφέρεται ότι συλλαμβάνονται τα άτομα του δάκου στην μαζική παγίδευση , οι Παγίδες μαζικής καταπολέμησης εξοντώνουν το δάκο δεν τον συλλέγουν! Μπορείτε να δείτε τους φακέλους εγκρίσεων αυτών των σκευασμάτων που έχετε στο υπουργείο.
  Προτείνεται να αντικατασταθεί το «σύλληψη» με «εξόντωση»

  2) Αναφέρεται «Ο συνδυασμός στην ίδια παγίδα ελκυστικών τροφής, φύλου και χρώματος είναι καταλληλότερος όταν πρόκειται να ….»
  Δεν έχει αποδειχθεί πότε ότι τα ελκυστικά φύλου(οι φερομόνες του δάκου προσελκύουν το αρσενικό) σε παγίδες καταπολέμησης συμβάλουν με κάποιο τρόπο στην μείωση της δυναμικής του πληθυσμοί και της ζημιάς που προκαλεί, άλλωστε είναι λογικό ότι όσα αρσενικά και να εξοντώσεις αφού είναι πολυγαμικά θα παραμείνει ένα πολύ μικρο ποσοστό που είναι ικανό να γονιμοποιήσει τα υπόλοιπα θηλυκά που χρειάζονται μόνο μια σύζευξη για όλη την αναπαραγωγική τους περίοδο.

  Προτείνεται να παραλειφθεί το σχόλιο αν δεν στηρίζεται σε πραγματικά επιστημονικά δεδομένα.

 • 17 Μαρτίου 2013, 17:07 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ

  Στη σελίδα 18, αναφέρεται ο βορδιγάλλειος πολτός σαν αποτελεσματικό σκεύασμα για την καταπολέμηση του κυκλοκόνιου. Θεωρώ ότι, για λόγους ίσης αντιμετώπισης των εμπορικών σκευασμάτων, έπρεπε να αναφέρονται είτε τα χαλκούχα σκευάσματα γενικά είτε αναλυτικά όλες οι μορφές των χαλκούχων σκευασμάτων γιατί δεν υστερούν σε αποτελεσματικότητα ένταντι του βορδιγάλλειου. Αν όμως, ολοκληρωμένη διαχείρηση σημαίνει και επιλογή πιό φιλικών προς το περιβάλλον σκευασμάτων τότε αντί του βορδιγάλειου έπρεπε να συστήνονται τα υδροξείδια χαλκού, δεδομένου ότι παρουσιάζουν υψηλότερη αποτελεσματικότητα ανά μονάδα μεταλλικού χαλκού ,με συνέπεια να μειώνονται οι ποσότητες χαλκού που χρησιμοποιούνται. Ως γνωστόν ο χαλκός είναι βαρύ μέταλλο με αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

 • 12 Μαρτίου 2013, 10:04 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Στη σελίδα 27 του κειμένου της διαβούλευσης για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια πρέπει να αναφερθεί ως
  «ανεκτική – ανθεκτική» ποικιλία στην ασθένεια Phoma incompta (Sacc. Et Mart) και η «Αδραμυτινή» η οποία καλλιεργείται στη Λέσβο(1).
  Επίσης, στη σελίδα 38 του ίδιου κειμένου, ως χρόνος εφαρμογής των χημικών επεμβάσεων εναντίον των ερπουσών του κοκκοειδούς Pollinia Pollini (Costa) για τη Λέσβο, θα πρέπει να αναφέρεται το α’ 15νθήμερο του Ιουνίου, γιατί η περίοδος αυτή συμπίπτει με το μέγιστο της εμφάνισης των ερπουσών(2).

  Βιβλιογραφία
  1. Κυπαρισσούδας, Δ. 1980. Νέα ασθένεια της ελιάς στη Λέσβο.
  Σύγχρονος Γεωργία. Τεύχος 1: 12-16 (Έκδοση Υπουργείου Γεωργίας).
  2. Κυπαρισσούδας, Δ. 1980. Η πολλίνια της ελιάς στη Λέσβο. Σύγχρονος Γεωργία.
  Τεύχος 4: 109-115 (Έκδοση Υπουργείου Γεωργίας).

 • 10 Μαρτίου 2013, 02:45 | ΙΩΑΝΝΑ ΔΑΒΗ

  Πως είναι δυνατόν να δίνονται οδηγίες με ανορθόγραφο νομθέτημα. Πού είναι ο σεβασμός στους κανόνες. Η ελιά γράφεται με ι& όχι με η (εληά) όπως επανειλημμένα εμφανίζεται στις επικεφαλίδες του άρθρου.
  Η «Πύλη για τη νεοελληνική γλώσσα» φράφει:
  http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:X6qInR4YQv0J:www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html%3Flq%3D%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%AC%26dq%3D+&cd=1&hl=el&ct=clnk&gl=gr&client=firefox-a

  Ευχαριστώ για την προσοχή σας.