• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ' | 13 Μαρτίου 2013, 11:11

    Συμπληρωματική πρόταση Στη σελίδα 12 (παρ.2.3.β4) θα πρέπει να γίνουν χωριστές αναφορές για τα κοκκοειδή, όπως για παράδειγμα για τη βαμβακάδα, γιατί το κοκκοειδές αυτό διαχειμάζει ως ενήλικο γονιμοποιημένο θηλυκό (8) κάτω από ένα σκληρό ασπίδιο, που το καθιστά ανθεκτικό στα εντομοκτόνα (8,9). Επομένως, η σύσταση ορυκτέλαια + εντομοκτόνο θεωρούμε ότι πρέπει να αλλάξει και να συστήνεται ορυκτέλαιο σε αυξημένη δόση (9). Επίσης, ως κατάλληλος χρόνος εφαρμογής των ορυκτέλαιων δεν είναι η περίοδος αυτή του λήθαργου, αλλά της έκπτυξης των οφθαλμών της ροδακινιάς, γιατί νωρίτερα το κοκκοειδές εμφανίζει μία ανθεκτικότητα σε αυτού του είδους την επέμβαση (8,10). Βιβλιογραφία (συνέχεια) 8. Παλούκης, Σ.Σ. 1979. Τα κυριότερα κοκκοειδή των καρποφόρων δέντρων στη Βόρειο Ελλάδα. Θεσ/νίκη, σελίδες 148. 9. Bobb, M.L., J.A. Weidhaas and L.F. Ponton 1973. White peach scale: life History and control studies. J. Econ. Entomology 66: 1290-1292 10. Benassy, C., H. Bianchi and J. Einhorn. 1983. La cochinille du murier en vergers de pechers Phytama 351: 28-30.