Άρθρο 05: ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑΣ

Πατήστε εδώ να δείτε το άρθρο

 • 13 Μαρτίου 2013, 11:11 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Συμπληρωματική πρόταση

  Στη σελίδα 12 (παρ.2.3.β4) θα πρέπει να γίνουν χωριστές αναφορές για τα κοκκοειδή, όπως για παράδειγμα για τη βαμβακάδα, γιατί το κοκκοειδές αυτό διαχειμάζει ως ενήλικο γονιμοποιημένο θηλυκό (8) κάτω από ένα σκληρό ασπίδιο, που το καθιστά ανθεκτικό στα εντομοκτόνα (8,9). Επομένως, η σύσταση ορυκτέλαια + εντομοκτόνο θεωρούμε ότι πρέπει να αλλάξει και να συστήνεται ορυκτέλαιο σε αυξημένη δόση (9).
  Επίσης, ως κατάλληλος χρόνος εφαρμογής των ορυκτέλαιων δεν είναι η περίοδος αυτή του λήθαργου, αλλά της έκπτυξης των οφθαλμών της ροδακινιάς, γιατί νωρίτερα το κοκκοειδές εμφανίζει μία ανθεκτικότητα σε αυτού του είδους την επέμβαση (8,10).

  Βιβλιογραφία (συνέχεια)

  8. Παλούκης, Σ.Σ. 1979. Τα κυριότερα κοκκοειδή των καρποφόρων δέντρων στη
  Βόρειο Ελλάδα. Θεσ/νίκη, σελίδες 148.
  9. Bobb, M.L., J.A. Weidhaas and L.F. Ponton 1973. White peach scale: life History
  and control studies. J. Econ. Entomology 66: 1290-1292
  10. Benassy, C., H. Bianchi and J. Einhorn. 1983. La cochinille du murier en vergers
  de pechers Phytama 351: 28-30.

 • 12 Μαρτίου 2013, 10:58 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Στην παράγραφο 2,3 (σελίδα 16) του κειμένου της διαβούλευσης, αλλά και στις σελίδες 12 και 17 για την συγκεκριμένη καλλιέργεια θα ήταν χρήσιμο να αναφερθούν ως εχθροί και μάλιστα επικίνδυνοι, της ροδακινιάς και νεκταρινιάς τα κοκκοειδή Pseudaulacaspis pentagon (Targioni – Tozzeti) κοινώς βαμβακάδα ή άσπρη ψώρα και το Quadraspidiotus perniciosus (Comstock) κοινώς ψώρα του Σαν Ζοζέ(1). Για την βιολογία των δύο αυτών κοκκοειδών, όσο και για την αντιμετώπισή τους (παρακολούθηση πληθυσμών, τεχνικές προσδιορισμού του κατάλληλου χρόνου εφαρμογής των επεμβάσεων κλπ.) υπάρχουν αρκετές αναφορές (2)(3)(4)(5)(6)(7).
  Στην παράγραφο 4.5.γ (σελίδα 16) θα πρέπει να διευκρινιστεί αν τα όρια ανεκτής πυκνότητας που δίνονται για τη λήψη απόφασης επεμβάσεων εναντίον του φυλλοδέτη, ανάρσιας και καρποκάψας ισχύουν για όλες τις περιοχές της χώρας μας που καλλιεργούνται ροδάκινα και νεκταρίνια. Διαφορετικά για να συνάδει και με την παράγραφο γ του Παραρτήματος Δ, του Ν.4036/27-1-2010, θα πρέπει να αναφερθούν οι περιοχές όπου έγιναν οι σχετικές μελέτες.

  Βιβλιογραφία
  1. Τζανακάκης, Μ.Ε. και Β.Ι. Κατσόγιαννος. 1998. Έντοµα καρποφόρων δένδρων
  και αµπέλου, σελίδες 8 και 141. Εκδόσεις Αγρότυπος α.ε., Αθήνα.
  2. Kyparissoydas, D.S. 1992. Flight of White Peach Scale, Pseudaulacaspis
  pentagona, Males and Time of Crawlers Appearance in Northern Greece.
  Entomol. Hellenica 10: 21-24.
  3. Κυπαρισσούδας, Δ.Σ. 1992. Η βαμβακάδα της ροδακινιάς και η αντιμετώπιση της.
  Γεωργία – Κτηνοτροφία 6: 48-53*.
  4. Κυπαρισσούδας, Δ., Ν. Νίκλης, Δ. Ρουκά. 1987. Πτήση αρσενικών και εμφάνιση
  κινητών προνυμφών του Quadraspidiotus perniciosus. Αγροτικά Θέματα 9:
  83-87. (Επιστημονική έκδοση του Υπουργείου Γεωργίας).
  5. Kyparissoydas, D.S. 1987. Flight of San Jose Scale Quadraspidiotus perniciosus
  Males and Time of Crawlers Appearance in Orchards of Northern Greece.
  Entomol. Hellenica 5: 75-80*.
  6. Kyparissoydas, D.S. 1990. Determination of spay/dates for the control of first
  generation of Quadraspidiotus perniciosus in Northern Greece. Entomol.
  Hellenica 8: 5-9*.
  7. Κυπαρισσούδας, Δ. 1990. Η ψώρα του Σαν Ζοζέ: Στρατηγική για την
  αντιμετώπιση της. Γεωργία – Κτηνοτροφία 6: 50-55*.

  * Γίνεται σχετική αναφορά από Μ.Ε. Τζανακάκης – Β.Ι. Κατσόγιαννος 1998. Έντομα καρποφόρων δέντρων και αμπέλου.
  ** Κατά τη γνώμη μας θα ήταν σκόπιμο στο τέλος κάθε οδηγίας ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας να υπάρχουν τουλάχιστον βασικές σχετικές αναφορές (βιβλιογραφία) για τη διευκόλυνση του έργου κυρίως των συμβούλων φυτοπροστασίας σε περιφερειακό επίπεδο.