• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ' | 26 Μαρτίου 2013, 11:23

    Σελίδα 55 – Χημική αντιμετώπιση (πυρηνότρητη), προτείνουμε τα εξής: α. Παράγραφος 2, σειρά 2. Η λέξη «αμέσως» θα ήταν ορθότερο να αντικατασταθεί με τη φράση: 5-7 ημέρες(4). β. Παράγραφος 3. Η φράση «6-8 ημέρες από την αύξηση των συλλήψεων» δίνει ένα ασαφές χρονικό σημείο εκκίνησης. Θεωρούμε ότι θα ήταν ορθότερο η προαναφερόμενη φράση να διατυπωθεί ως εξής: 10-12 ημέρες από τις πρώτες συλλήψεις των αρσενικών, σύμφωνα με μελέτες που έγιναν στην Κρήτη, Βοιωτία και Χαλκιδική(1)(2)(3). Βιβλιογραφία 1. Polyrakis, I., 1983: Catches of male olive moths, Prays oleae, in pheromone traps in relation to numbers of eggs and larvae found in olive fruits, in Crete. Entomol Hellenica, 1: 30-33. 2. Μπρούμας, Θ. 1987. Σχέση προσβολής και συλλήψεων ακμαἰων πυρηνοτρήτη σε παγίδες φερομόνης φύλου. Χρον. Μπενακείου Φυτοπαθ. Ινστ. (Ν.Σ.), 15: 173-183. 3. Κυπαρισσούδας, Δ. 1987. Σχέση ανάμεσα στις συλλήψεις αρσενικών του πυρηνοτρήτη της ελιάς με παγίδες φερομόνης και στον αριθμό αυγών και προνυμφών σε καρπούς ελιάς στη Βόρεια Ελλάδα. Γεωτεχνικά 1. 73-79. 4. Κυπαρισσούδας, Δ. και Θ. Μπρούμας. 1990. Ο πυρηνοτρήτης της ελιάς και η καταπολέμησή του. Γεωργία – Κτηνοτροφία, 3: 36-41.