• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας Σίμογλου' | 6 Αυγούστου 2013, 18:29

    Αρκετά περιεκτικός και σαφής οδηγός για τον καπνό. Στις σελίδες 16, 27 και 29 προτείνεται να διευκρινιστεί ότι η μετάδοση νηματωδών γίνεται από τους νηματώδεις της οικογένειας Trichodoridae (Trichodorus spp. και Paratrichodorus spp.). Στην σελίδα 25 (1η παρ. αριστερά). Προτείνεται να προστεθεί στην αρχή της παραγράφου η φράση: "Εφαρμογή εγκεκριμένων εντομοκτόνων στο νερό της μεταφύτευσης. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται προστασία για ικανό διάστημα και αποφεύγεται η ανάγκη πρώιμων ψεκασμών. Στην περίπτωση που δεν γίνει αυτό τότε ...". Στην σελίδα 29 να γραφεί "PVY" αντί του "YPV". Ευχαριστώ.