Άρθρο 07: Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας – Καπνού

Πατήστε εδώ για να δείτε τις σχετικές οδηγίες

 • 29 Αυγούστου 2013, 13:48 | Κώστας Σίμογλου

  Διόρθωση στο προηγουμενο σχόλιό μου.

  Στις σελίδες 16, 27 και 29 προτείνεται να διευκρινιστεί ότι η μετάδοση του ιού του κρoταλισμού του καπνού (TRV) γίνεται από τους νηματώδεις της οικογένειας Trichodoridae (Trichodorus spp. και Paratrichodorus spp.).

  Ευχαριστώ

 • 6 Αυγούστου 2013, 18:29 | Κώστας Σίμογλου

  Αρκετά περιεκτικός και σαφής οδηγός για τον καπνό.
  Στις σελίδες 16, 27 και 29 προτείνεται να διευκρινιστεί ότι η μετάδοση νηματωδών γίνεται από τους νηματώδεις της οικογένειας Trichodoridae (Trichodorus spp. και Paratrichodorus spp.).
  Στην σελίδα 25 (1η παρ. αριστερά). Προτείνεται να προστεθεί στην αρχή της παραγράφου η φράση: «Εφαρμογή εγκεκριμένων εντομοκτόνων στο νερό της μεταφύτευσης. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται προστασία για ικανό διάστημα και αποφεύγεται η ανάγκη πρώιμων ψεκασμών. Στην περίπτωση που δεν γίνει αυτό τότε …».
  Στην σελίδα 29 να γραφεί «PVY» αντί του «YPV».

  Ευχαριστώ.