• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας Σίμογλου' | 7 Αυγούστου 2013, 07:11

    Θα ήθελα να κάνω ένα γενικό σχόλιο που αφορά και σε άλλους οδηγούς. Η εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων ακόμη και αν πρόκειται για βιολογικούς παράγοντες, δεν γίνεται επειδή έχουν κάπου δημοσιευτεί καλά αποτελέσματα. Απαιτείται η έγκριση του προϊόντος στην Χώρα, ώστε να διασφαλίζεται η εγγυημένη σύνθεση, οι ενδείξεις φυτοπροστασίας και οι λοιπές οδηγίες στην ετικέτα, ώστε στη συνέχεια να μπορεί να συσταθεί και να χρησιμοποιηθεί. Προτείνεται να μην γίνεται σύσταση χρήσης βιολογικών σκευασμάτων χωρίς έγκριση κυκλοφορίας. Άλλωστε οι οδηγοί αυτοί δεν είναι ένα θεωρητικό πόνημα που επισκοπεί την βιβλιογραφία, αλλά οφορούν σε επί του πρακτέου καθοδήγηση βάσει αρχών και κανόνων. Σελίδα 5. Παρά το ότι κυκλοφορούν στην Ελλάδα σκευάσματα του Trichoderma harzianum ως "ενεργοποιητές", ωστόσο δεν έχουν πάρει έγκριση χρήσης ως φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Συνεπώς δεν διασφαλίζεται η εγκυρότητα της σύστασης για την χρήση τους με ενδείξεις φυτοπροστασίας. Σελίδα 5. Η φράση "Ριζοποτίσματα με εγκεκριμένα μυκητοκτόνα" είναι πολύ γενική και μη τεκμηριώσιμη επειδή δεν υπάρχουν μυκητοκτόνα με έγκριση για τέτοια χρήση στην δενδροκομία. Σελίδα 11. Να αντικατασταθεί η λέξη "Fabrae" με την ορθή "Fabraea". Σελίδες 13, 23. Τα σκευάσματα του μύκητα "Ampelomyces quisqualis" δεν έχουν έγκριση στην κυδωνιά. Σελίδες 13, 18. Δεν υπάρχει εγκεκριμένο σκεύασμα του "Bacillus subtilis". Σελίδες 15, 20. Δεν υπάρχουν εγκεκριμένα σκευάσματα των βακτηρίων "Pseudomonas fluorescens, Bacilius subtilis, Pantoea agglomerans". Σελίδες 15, 20. Η έγκριση του "Prohexadiene-calcium" είναι ως φυτορρυθμιστική ουσία και όχι ως μυκητοκτόνο με δράση ενεργοποίησης της διασυστηματικώς επαγόμενης αντοχής. Σελίδα 25. Τα σκευάσματα του "Cydia pomonella granulosis virus,GpGV" δεν έχουν έγκριση στην κυδωνιά. Ευχαριστώ