Άρθρο 04: Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας – Κυδωνιάς

Πατήστε εδώ για να δείτε τις σχετικές οδηγίες

 • 17 Σεπτεμβρίου 2013, 10:47 | Πουγαρίδου Ιωάννα

  Αμέσως μετά τη σελίδα 9 να προστεθούν οι αντίστοιχοι παράγραφοι: 1.2.6 (Τήρηση αρχείου παρατηρήσεων), 1.2.7 (Δειγματοληψία φυτικού υλικού για την παρακολούθηση και καταγραφή των παθογόνων), 1.2.8 (Εγκατάσταση παγίδων για την παρακολούθηση του πληθυσμού των εντόμων)(σελίδες 10-11 όπως αναφέρονται στις οδηγίες της δαμασκηνιάς.

 • 11 Σεπτεμβρίου 2013, 12:31 | Πουγαρίδου Ιωάννα

  Όπως και στη μηλιά έτσι και στην κυδωνιά διατυπώνουμε τις εξής προτάσεις με την αντίστοιχη βιβλιογραφία να βρίσκεται στις οδηγίες ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της μηλιάς:
  Στη σελίδα 34, στον εχθρό Ψώρα San Jose(Quadraspidiotus perniciosus), στη στήλη της αιτιολογίας να προστεθεί και η ανώτερη θερμοκρασία ουδός Του>32oC.
  Στη σελίδα 37, στους εντομολογικούς εχθρούς Φυλλορύκτες, νάρκη των γιγαρτόκαρπων, αντί για 3 γενεές/έτος να γραφεί 3-4γενεές/έτος.
  Στη σελίδα 40,στον εχθρό Σέζια(Synathedon myopaeformis)ως μέτρο καταπολέμησης αναφέρεται η χρήση «παραθείου», μιας δραστικής ουσίας η οποία έχει αποσυρθεί το 2003.

 • 7 Αυγούστου 2013, 07:11 | Κώστας Σίμογλου

  Θα ήθελα να κάνω ένα γενικό σχόλιο που αφορά και σε άλλους οδηγούς.
  Η εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων ακόμη και αν πρόκειται για βιολογικούς παράγοντες, δεν γίνεται επειδή έχουν κάπου δημοσιευτεί καλά αποτελέσματα. Απαιτείται η έγκριση του προϊόντος στην Χώρα, ώστε να διασφαλίζεται η εγγυημένη σύνθεση, οι ενδείξεις φυτοπροστασίας και οι λοιπές οδηγίες στην ετικέτα, ώστε στη συνέχεια να μπορεί να συσταθεί και να χρησιμοποιηθεί.
  Προτείνεται να μην γίνεται σύσταση χρήσης βιολογικών σκευασμάτων χωρίς έγκριση κυκλοφορίας. Άλλωστε οι οδηγοί αυτοί δεν είναι ένα θεωρητικό πόνημα που επισκοπεί την βιβλιογραφία, αλλά οφορούν σε επί του πρακτέου καθοδήγηση βάσει αρχών και κανόνων.
  Σελίδα 5. Παρά το ότι κυκλοφορούν στην Ελλάδα σκευάσματα του Trichoderma harzianum ως «ενεργοποιητές», ωστόσο δεν έχουν πάρει έγκριση χρήσης ως φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Συνεπώς δεν διασφαλίζεται η εγκυρότητα της σύστασης για την χρήση τους με ενδείξεις φυτοπροστασίας.
  Σελίδα 5. Η φράση «Ριζοποτίσματα με εγκεκριμένα μυκητοκτόνα» είναι πολύ γενική και μη τεκμηριώσιμη επειδή δεν υπάρχουν μυκητοκτόνα με έγκριση για τέτοια χρήση στην δενδροκομία.
  Σελίδα 11. Να αντικατασταθεί η λέξη «Fabrae» με την ορθή «Fabraea».
  Σελίδες 13, 23. Τα σκευάσματα του μύκητα «Ampelomyces quisqualis» δεν έχουν έγκριση στην κυδωνιά.
  Σελίδες 13, 18. Δεν υπάρχει εγκεκριμένο σκεύασμα του «Bacillus subtilis».
  Σελίδες 15, 20. Δεν υπάρχουν εγκεκριμένα σκευάσματα των βακτηρίων «Pseudomonas fluorescens, Bacilius subtilis, Pantoea agglomerans».
  Σελίδες 15, 20. Η έγκριση του «Prohexadiene-calcium» είναι ως φυτορρυθμιστική ουσία και όχι ως μυκητοκτόνο με δράση ενεργοποίησης της διασυστηματικώς επαγόμενης αντοχής.
  Σελίδα 25. Τα σκευάσματα του «Cydia pomonella granulosis virus,GpGV» δεν έχουν έγκριση στην κυδωνιά.

  Ευχαριστώ