• Σχόλιο του χρήστη 'ΖΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ' | 29 Αυγούστου 2013, 13:42

    Στη Σελίδα 32 στα μέτρα καταπολέμησης της Σέζια, αναφέρει τη χρήση "παραθείου", μίας δραστικής η οποία έχει αποσυρθεί με την Υπουργική απόφαση 98149/10.4.2003. Επίσης για το ίδιο θέμα αναφέρει τη χρήση χρησιμοποιημένων λιπαντικών αυτοκινήτου, που θα πρέπει αυτά να αποσύρονται σύμφωνα με τη νομοθεσία λόγο της επικινδυνότητας των.