• Σχόλιο του χρήστη 'Πουγαρίδου Ιωάννα' | 11 Σεπτεμβρίου 2013, 08:45

    Στη σελίδα 7 του κειμένου της διαβούλευσης, στον εχθρό Ψώρα του San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) αντί για 4 γενεές/έτος να αντικατασταθεί με 3-4 γενεές/έτος, ανάλογα με την περιοχή (1),(2),(3). Επίσης, αντί για την τοποθέτηση 3-4 παγίδων στις αρχές Μαρτίου να γραφεί:κατά τη διάρκεια της άνθησης, γιατί οι πρώτες συλλήψεις των αρσενικών γίνονται από την πτώση των πετάλων και αργότερα (1),(2). Τέλος, στη σελίδα 8, στη στήλη της αιτιολογίας,οι φυσικοί εχθροί είναι Encarsia perniciosi, Cybocephalus fodori. Βιβλιογραφία 1. Kyparissoudas D.S. 1987:Entom. Hellenic 5 75:80 2. Kyparissoudas D.S, N.Niklis, D. Rouka 1987. Επιστημονική Έκδοση Υπουργείο Γεωργίας 9:83-87 3. Μ.Ε.Τζανακάκης- Β.Ι. Κατσόγιαννος 2003.Έντομα καρποφόρων δέντρων και αμπέλου, σελίδα 77. Έκδόσεις Αγρότυπος α.ε., Αθήνα