• Σχόλιο του χρήστη 'Πουγαρίδου Ιωάννα' | 11 Σεπτεμβρίου 2013, 12:31

    Όπως και στη μηλιά έτσι και στην κυδωνιά διατυπώνουμε τις εξής προτάσεις με την αντίστοιχη βιβλιογραφία να βρίσκεται στις οδηγίες ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της μηλιάς: Στη σελίδα 34, στον εχθρό Ψώρα San Jose(Quadraspidiotus perniciosus), στη στήλη της αιτιολογίας να προστεθεί και η ανώτερη θερμοκρασία ουδός Του>32oC. Στη σελίδα 37, στους εντομολογικούς εχθρούς Φυλλορύκτες, νάρκη των γιγαρτόκαρπων, αντί για 3 γενεές/έτος να γραφεί 3-4γενεές/έτος. Στη σελίδα 40,στον εχθρό Σέζια(Synathedon myopaeformis)ως μέτρο καταπολέμησης αναφέρεται η χρήση "παραθείου", μιας δραστικής ουσίας η οποία έχει αποσυρθεί το 2003.