• Σχόλιο του χρήστη 'Πουγαρίδου Ιωάννα' | 17 Σεπτεμβρίου 2013, 09:56

    Γενική παρατήρηση: Στα γιγαρτόκαρπα (μηλιά- αχλαδιά- κυδωνιά) δεν αναφέρονται επαρκώς μη παρασιτικές ασθένειες που οφείλονται σε φυσιολογικά - θρεπτικά αίτια (bitter pit μηλιάς - πικρή στιγμάτωση) ή ατμοσφαιρικά αίτια (καύσωνας, όπως το καφέτιασμα ή το ηλιακό έγκαυμα των μήλων).Προτείνουμε να συμπεριληφθούν στις οδηγίες. Για παράδειγμα, σας παραθέτουμε σχετική οδηγία για το bitter pit στα μήλα (στο τέλος της σελίδας 25). Πικρή στιγμάτωση (bitter pit): Είναι μια φυσιολογική ανωμαλία που προκαλεί στα μήλα επιφανειακές ή λίγο βαθύτερες κηλίδες που σταδιακά γίνονται καφέ. Τα συμπτώματα αυτά παρατηρούνται μετά τη συγκομιδή, κατά τη διάρκεια παραμονής τους στα ψυγεία. Η ασθένεια δεν οφείλεται σε παθογόνο οργανισμό, μύκητα, βακτήριο, ή ιό, αλλά προκαλείται από έλλειψη ασβεστίου στο έδαφος ή μη διαθεσιμότητας του στοιχείου αυτού στα επάκρια σημεία των δένδρων της μηλιάς(καρποί). Στους οπωρώνες μηλιάς που παρατηρείται συχνά αυτή η διαταραχή θρέψης των καρπών και για τον περιορισμό του φαινομένου συστήνονται: 4-5 ψεκασμοί με κατάλληλα και εγκεκριμένα σκευάσματα που περιέχουν ασβέστιο (Χλωριούχο Ca, ή Νιτρικό Ca, ή Ca με λακτικό και γλουκονικό οξύ - CLG). Οι ψεκασμοί να γίνονται ανά 10-14 ημέρες, με τον τελευταίο 2 βδομάδες πριν τη συγκομιδή. Για την αποφυγή τοξικών φαινομένων στα φύλλα και στους καρπούς, οι ψεκασμοί δεν θα πρέπει να γίνονται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 28-29oC. Το Νιτρικό ασβέστιο λόγω της περιεκτικότητας του σε Ν (άζωτο) μπορεί να επιβραδύνει την ανάπτυξη του χρώματος στους καρπούς και να οψιμίσει την παραγωγή. Πλήρη διαβροχή των καρπών με το ψεκαστικό υγρό. Αποφυγή υπερβολικής αζωτούχου λίπανσης που προκαλεί τη δημιουργία ζωηρής βλάστησης. Εφαρμογή κανονικών ποτισμάτων χωρίς υπερβολική ποσότητα νερού.