• Σχόλιο του χρήστη 'Πουγαρίδου Ιωάννα' | 17 Σεπτεμβρίου 2013, 10:18

    Γενική παρατήρηση (συνέχεια): B) Στη μηλιά τα πτερωτά άτομα του S.Jose (Quadraspidiotus pernicious)αναφέρονται ως ενήλικα (σελίδα 7). Στο αμπέλι, οι πεταλούδες της ευδεμίδας (Lobesia botrana) αναφέρονται ως ακμαία (σελίδα 28) και σε άλλες οδηγίες ολοκληρωμένης καταπολέμησης αναφέρονται ως τέλεια. Δεν θα ήταν σκόπιμο το Υπουργείο Γεωργίας και οι διάφοροι φορείς να αναλάβουν μια πρωτοβουλία, ούτως ώστε τα πτερωτά άτομα των εντόμων να αναφέρονται ενιαία με μία λέξη γιατί έτσι θεωρούμε ότι δημιουργείται σύγχυση. Γ)Αμέσως μετά τη σελίδα 5 να προστεθούν οι παράγραφοι 1.2.6 (Τήρηση αρχείου παρατηρήσεων), 1.2.7 (Δειγματοληψία φυτικού υλικού για την παρακολούθηση και καταγραφή των παθογόνων), 1.2.8(Εγκατάσταση παγίδων για την παρακολούθηση του πληθυσμού της καρπόκαψας της δαμασκηνιάς (Cydia funebrana)καιτων ωφέλιμων εντόμων) (σελίδες 10-11) που αναφέρονται στις οδηγίες για τη δαμασκηνιά. *Διόρθωση για τον εντομολογικό εχθρό San Jose: η ανώτερη θερμοκρασία ουδός είναι Του>32oC αντί για Του>30oC(σελίδα 26- στήλη αιτιολογία).