• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ' | 20 Σεπτεμβρίου 2013, 12:31

    ΜΗΛΙΑ α. Ψώρα του San Jose • Σελίδα 7. (Παρακολούθηση): Παράγραφος 1. Αναφέρεται ότι η τοποθέτηση των φερομονικών παγίδων γίνεται αρχές Μαρτίου. Αντί αυτού να διατυπωθεί: «στις αρχές Απριλίου»(1)(2). Παράγραφος 2. Στο τέλος να προστεθεί: Η τοποθέτηση των κολλητικών ταινιών παγίδων γίνεται στις αρχές Μαΐου(1)(2). • Σελίδα 26. Προτείνουμε την αλλαγή της πρώτης στήλης ως εξής: Εμφανίζονται προνυμφικά στάδια τριών γενεών (Τέλος Μαΐου – Ιουνίου, Ιούλιος – Αύγουστος, Σεπτέμβριος) (1)(3α). Ειδική καταπολέμηση συνίσταται κυρίως εναντίον των ερπουσών της πρώτης γενεάς σε οπωρώνες που δεν έγινε εφαρμογή εναντίον της διαχειμάζουσας γενεάς ή αυτή δεν ήταν αποτελεσματική και παρουσίαζαν έντονες προσβολές(3). Χρόνος επέμβασης  Εάν η παρακολούθηση έγινε με χρήση φερομονικών παγίδων, επέμβαση όταν συμπληρωθούν 240-260 ημεροβαθμοί ή 35-40 μέρες για πρώιμες και όψιμες περιοχές, αντίστοιχα, μετά την πρώτη σύλληψη ενηλίκου αρσενικού σε φερομονικές παγίδες(2)(4)(5).  Εάν η παρακολούθηση έγινε με χρήση κολλητικών ταινιών παγίδων, επέμβαση όταν συμπληρωθούν 40-65 ημεροβαθμοί(5) ή 4-5 μέρες μετά την πρώτη σύλληψη της έρπουσας προνύμφης(2)(4). Επειδή η περίοδος εμφάνισης των ερπουσών προνυμφών έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι (6) εβδομάδων, πιθανόν να χρειαστεί και δεύτερη επέμβαση, 10-14 μέρες αργότερα(4)(6), χρονική στιγμή που συμπίπτει με το μέγιστο της εμφάνισής τους(4). Για τις επόμενες δύο γενεές συνήθως δεν γίνεται ειδική αντιμετώπιση αλλά συνδυασμένη με άλλους εχθρούς της μηλιάς. Σημείωση: Πιθανόν το άθροισμα των ημεροβαθμών που αναφέρεται στο κείμενο να εκφράζεται σε βαθμούς F και σε όχι 0C. Αλλιώς δεν δικαιολογείται. β. Σελίδα 19. (Περίοδος Καρπόδεσης). Στην παρένθεση (κάτω) γράφονται τα στάδια (I-G). Το ορθό είναι (G-I). γ. Σελίδα 22. Παρακολούθηση ξυλοφάγων. Η παράγραφος να διατυπωθεί ως εξής: Ανάρτηση φερομονικών παγίδων για την Σέζια στο τέλος Απριλίου, για τον Κόσσο στα μέσα Μαΐου και για την Ζεύζερα αρχές Ιουνίου(7)(8)(9). Βιβλιογραφία 1. Kyparissoudas, D.S. 1987. Flight of San Jose Scale Quadraspidiotus perniciosus males and time of crawler appearance in orchards of Northern Greece. Entomol Hellenica 5: 75-80. 2. Κυπαρισσούδας, Δ.Σ. 1990. Η ψώρα του San Jose: Στρατηγική για την αντιμετώπισή της. Γεωργία – Κτηνοτροφία 6: 50-55. 3. Anonumous. 2013. Management guidelines for San Jose Scale on Apple. UC-IPM. Publication 3432, page 3. 3a.Κυπαρισσούδας και συνεργάτες. 1987. Πτήση των αρσενικών και εμφάνιση προνυμφών του Quadraspidiotus perniciosus. Αγροτικά Θέματα (επιστημονική έκδοση Υπουργείου Γεωργίας), 9: 83-87. 4. Kyparissoudas, D.S. 1990. Determination of spray dates for the control of the first generation of Quadraspidiotus perniciosus in Northern Greece. Entom. Hellenica 8: 5-9. 5. Rice et al. 1982. Monitoring and modeling San Jose Scale. Calif. Agric. 1: 13-14. 6. Reissig et al. 1985. Timing and effectiveness of insecticide Treatments Against the San Jose Scale (Homoptera: Diaspididae). J. Econ. Entomol. 78: 238-248. 7. Κυπαρισσούδας, Δ.Σ. 1991. Η σέζια της μηλιάς: Παρακολούθηση της πτήσης των αρσενικών με φερομονικές παγίδες σε μηλεώνες της Βόρειας Ελλάδας. Γεωργία – Κτηνοτροφία 6: 28-29. 8. Κυπαρισσούδας και συνεργάτες. 1997. Παρακολούθηση της πτήσης των αρσενικών των εντόμων Cossus cossus και Ζeuzera pyrina (Lepidoptera: Cossidae) με φερομονικές παγίδες σε οπωρώνες μηλοειδών της Β. Ελλάδας. 7ο Πανελ. Εντομολ. Συνέδριο, Οκτώβριος 21-24, Καβάλα (Poster). 9. Τζανακάκης, Μ.Ε., Β.Ι. Κατσόγιαννος. 1998. Έντομα καρποφόρων δέντρων. Εκδόσεις Αγρότυπος α.ε. σελ. 359.