• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ' | 24 Σεπτεμβρίου 2013, 09:57

    • Στην αρχή της οδηγίας να υπάρξει σελίδα με τα βλαστικά στάδια για τη μηλιά. • Σελίδα 5. Να προστεθεί παράγραφος: Μέθοδοι προστασίας από τον παγετό, όπως αυτή των οδηγιών φυτοπροστασίας για τη Δαμασκηνιά (σελίδα 4). Στη συνέχεια να προστεθεί δεύτερη παράγραφος που να περιέχει τη διατύπωση της παραγράφου 1.13 (σελίδα 11) «Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας για τη Ροδακινιά» (τήρηση αρχείου παρατηρήσεων), για λόγους ομοιομορφίας των οδηγιών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.