• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ' | 24 Σεπτεμβρίου 2013, 09:28

    • Σελίδα 51, παράγραφος 2.2. Γίνεται αναφορά για ασθένειες σίτου. Να διαγραφεί η σχετική παράγραφος. • Γενική παρατήρηση. Το όλο κείμενο φαίνεται να αναφέρεται σε οδηγίες ολοκληρωμένης παραγωγής και όχι ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (Οι καλλιεργητικές εργασίες περιλαμβάνουν 35 σελίδες, η διαδικασία συγκομιδής 6 σελίδες, η δε προστασία της παραγωγής και η διαδικασία κατασκευής αποθηκών 30 σελίδες). Ο περιορισμός των οδηγιών του κειμένου των 94 σελίδων με έμφαση στην ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, (Παράρτημα Δ’ του Ν.4036/2012) καθίσταται, πιστεύω, αναγκαίος.