Άρθρο 09: Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας – Κριθαριού

Πατήστε εδώ για να δείτε τις σχετικές οδηγίες

  • 24 Σεπτεμβρίου 2013, 09:28 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

    • Σελίδα 51, παράγραφος 2.2. Γίνεται αναφορά για ασθένειες σίτου. Να διαγραφεί η σχετική παράγραφος.

    • Γενική παρατήρηση.
    Το όλο κείμενο φαίνεται να αναφέρεται σε οδηγίες ολοκληρωμένης παραγωγής και όχι ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (Οι καλλιεργητικές εργασίες περιλαμβάνουν 35 σελίδες, η διαδικασία συγκομιδής 6 σελίδες, η δε προστασία της παραγωγής και η διαδικασία κατασκευής αποθηκών 30 σελίδες).
    Ο περιορισμός των οδηγιών του κειμένου των 94 σελίδων με έμφαση στην ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, (Παράρτημα Δ’ του Ν.4036/2012) καθίσταται, πιστεύω, αναγκαίος.