• Σχόλιο του χρήστη 'Πουγαρίδου Ιωάννα' | 27 Σεπτεμβρίου 2013, 10:39

    •Στη σελίδα 20 (στήλη αιτιολογία), η φράση "η σύζευξη λαμβάνει χώρα όταν η θερμοκρασία κατά τη δύση του ηλίου είναι τουλάχιστον 17οC και η υγρασία 60%", να διατυπωθεί ως εξής "η σύζευξη λαμβάνει χώρα όταν η θερμοκρασία είναι ≥ από 150C(1,2), η σχετική υγρασία 60%(2), η ταχύτητα του ανέμου ≤2-3 μέτρα ανά δευτερόλεπτο και απουσία βροχής". •Στην ίδια σελίδα (στήλη πρώτη- Χημικά σκευάσματα- παράγραφος πρώτη) μετά τους 32,2 να προστεθεί η λέξη "ημεροβαθμοί". •Η οδηγία για την αντιμετώπιση της καρπόκαψας (Cydia pomonella) στη μηλιά διαφέρει από αυτές της αχλαδιάς και της κυδωνιάς. Είναι σκόπιμο για λόγους ομοιομορφίας να είναι ίδιες. Βιβλιογραφία 1. Anonymous.1990.Degree-Days Utility. Version 2.0.university of California state wide IPM Project Publication. 2. Τζανακάκης, Μ.Ε., Β.Ι. Κατσόγιαννος. 1998. Έντομα καρποφόρων δένδρων και αμπελου. Εκδόσεις Αρότυπος α.ε., Αθήνα, σελίδα 359