• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΟΥΛΑ' | 20 Φεβρουαρίου 2014, 20:27

    Θα ήθελα να σας επισημάνω ότι οι υδατοκαλλιέργειες δεν είναι μόνο οι θαλάσσιες με τις οποίες ασχολείστε εδώ και χρόνια. Ανερχόμενος τομέας είναι και οι υδατοκαλλιέργειες εσωτερικών υδάτων. Φυσικά όχι στο ποσοστό των θαλάσσιων, αλλά κι αυτές αναπτύσσονται ραγδαία λόγω της έλλειψης αποθεμάτων ψαριών (σε ποτάμια, λίμνες, κ.λ.π). Για το λόγο αυτό θα πρέπει να απλοποιήσετε την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων όπως κάνατε και στην κτηνοτροφία. Δεν μπορεί σε μία μονάδα π.χ. το κοστολόγιο αδειοδότησης να είναι τριπλάσιο του κοστολογίου κατασκευής της. Κατά τη γνώμη μου, κι αυτές οι καλλιέργειες είναι καλές επενδύσεις με δυνατότητα εξέλιξης λόγω της ζήτησης πλέον που υπάρχει και χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.