• Πριν την τοποθέτησή μας επί της διαβούλευσης και με την παράκληση μας ο Υπουργός ΥΠααΤ Κος Τσαυτάρης να ενημερωθεί και μας απαντήσει για τις μέχρι σήμερα δικές μας απόψεις που σκοπό δεν έχουν να αποτρέψουν τις επενδύσεις των Υδατοκαλλιεργειών, αλλά να αποτρέψουν τις όποιες αντιπαραθέσεις. Η παρέμβαση μας αυτή θέλουμε να κριθεί με αντικειμενικότητα καιστα πραγματικά γεγονότα. σήμερα εμπειρία μας στην περιοχή που έχουμε επενδύσει προκύπτει ότι,η Πολιτεία δεν κάνεικαν προληπτικό έλεγχο για τις προτεινόμενες περιοχές ούτε υποχρεώνει τον μελετητή να ερευνήσει, αναλύσει , συζητήσει τις προοπτικές της κάθε προτεινόμενης περιοχής πριν την όποια κατάθεση - πρόταση -μελέτη – εγκατάστασης. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να υποχρεώνονται οι μελετητές είναι να έλθουν σε επαφή με τους τοπικούς φορείς, Συλλόγους , Δήμους, διότι αυτά τα θέματα τα γνωρίζουν ΜΟΝΟΝ αυτοί,ποιες είναι οι προοπτικές ή τι έχει προ εγκριθεί για την περιοχή τους. Ο δε ισχυρισμός ότι σε κάθε πρόταση Κ.Υ.Α αναφέρεται ότι,δεν προκύπτει χρηματική δαπάνη του Δημοσίου , οι ότι Περιφέρειες , Λιμεναρχεία, Υπουργεία , ΕΟΤ, συμφωνούν όταν δεν γνωρίζουν τα προβλήματα της κάθε περιοχής τότε θα υπάρχουν προβλήματα. Όταν στις μέχρι σήμερα διαβουλεύσεις για τακτοποίηση συνθηκών λειτουργίας των υδατοκαλλιεργειών γίνεται με τρόπο που αγνοείται η άποψη των κατοίκων υποδοχής των Υ/Κ και λαμβάνονται υπόψη μόνον αυτά που έχει προδιαγράψει ο χρηματοδότης , που στόχο έχει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του,τότε θα υπάρχουν προβλήματα όπως αυθαιρεσιών, περιβάλλοντος, της κακής γειτονίας, με αποτέλεσμα τις Δικαστικές διαμάχες. Κάθε νέα πρόταση για Κ.Υ.Α , Π.Ο.Α.Υ , Σ.Μ.Π.Ε. θα πρέπει να ξεκινά από μηδενική αναζήτηση δεδομένων , από μηδενική βάση για την κάθε περιοχή, και να έχουν δημιουργηθεί από την Πολιτεία αυτοί οι μηχανισμοί ελέγχου πλαισιωμένοι με επαρκείς επιστημονικό προσωπικό . Αυτό που έχουμε διαπιστώσει μέχρι σήμερα είναι ένας υπάλληλος για όλες τις δουλειές και συνεπώς πλημμελής έλεγχος εξ αποστάσεως με ότι αυτό συνεπάγεται. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ μας, ειδικά για τους ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ όρμους όπως το Σκορπονέρι που μας αφορά : Έχουμε διαμορφωμένη μία τοπική κοινωνία από το 1975 σε εγκεκριμένη και εντός σχεδίου περιοχή με 3500 οικόπεδα , 300 κατοικίες, ασφαλτοστρωμένους δρόμους, ΔΕΗ, ΟΤΕ ,ΝΕΡΟ, με εγκεκριμένες νέες επενδύσεις για την δημιουργία ξενοδοχειακού συγκροτήματος 1100 κλινών και με την παρουσία μιας Ιχθυοκαλλιέργειας έχει υποβαθμισθεί ο όρμος. Εδώ και χρόνια με συνεχείς διαμαρτυρίες μας,με προσφυγή μας και με την απόφαση 2971/12 του ΣΤΕ,με την ΕΥΕΠ να έχει διαπιστώσει σειρά παραβάσεων,να υπάρχει Εισαγγελική παραπομπή για υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με παράνομες επεκτάσεις θαλάσσιου και χερσαίου χώρου, διαπιστωμένες πολεοδομικές παραβάσεις,τελεσίδικες Δικαστικές αποφάσεις 81/2012 Μον.Πρωτ.Θήβας της Κ.Υ.Β., την μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων ΣΠΕ-ΑΕΠΟ να μην έχει επί τόσα χρόνια κάνει καμία ανάλυση της θαλάσσιας έκτασης όπως και του βυθού, και παρά τις καταγγελίες μας να μην συγκινείται κανείς, δημιουργώντας μας πολλά ερωτήματα για τον τρόπο που χορηγούνται οι άδειες , όπως και έλεγχος τους. Θα έπρεπε να τηρηθούν οι αποφάσεις, και να μην επιτρέπεται η εγκατάσταση η υποτιθέμενη μετεγκατάσταση στον όρμο Σκορπονερίου λόγω της ιδιομορφίας του όρμου 5300 μ. βάθος με 2000 μ.πλάτος και ενδιάμεσο πλάτος 1000μ.η μεταξύ μας απόσταση στα 1100 μ ,που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη, μελέτες που αναφέρονται στην ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΜΕΣΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, Οι όμοροι Δήμοι ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ με αποφ.τους 12257/12-9-13, 15008/6-11-13 15466/15-11-13 & ΧΑΛΚΙΔΑΣ 10/2013 να διαμαρτύρονται προς την Περιφ. Στερ. Ελλάδας ζητώντας και αυτοί την μετεγκατάσταση της μονάδος, και εκείνοι χωρίς να απαντούν μεθοδεύουν με διάφορες αποφάσεις την παραμονή της μονάδος αδιαφορώντας για την υποβάθμιση της περιοχής. Τελικά ας μας απαντήσει κάποιος ποιές είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνουμε για να προστατέψουμε την περιοχή μας, μήπως πρέπει να παραδώσουμε και τα κλειδιά των σπιτιών μας στον Ιχθυοκαλλιεργητή ? και να φύγουμε? ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: -Nα υποχρεώνονται οι μελετητές πριν την όποια πρόταση να έχουν έρθει σε επαφή με τους κατοίκους των περιοχών και των Δήμων , λαμβάνοντας υπόψη τους τις απόψεις τους. -Να αποκλεισθούν οι κλειστοί όρμοι όπως του Σκορπονερίου από την όποια εγκατάσταση Υ/Κ, οι υποχρεωτική Υδρανάπαυση δεν μπορεί να, λειτουργήσει εκτός και εάν για την λειτουργία της μονάδας θα πρέπει να αποκλεισθεί η όποια άλλη χωροθέτηση η επένδυση όπως οι κατοικίες και ο τουρισμός. (Να μας αποζημίωση & να ανήκει ολόκληρος ο όρμος στην μονάδα της Υ/Κ ) -Να γίνουν μελέτες – έρευνα για τις συγκεκριμένες προτεινόμενες περιοχές, για την ταχύτητα των θαλάσσιων ρευμάτων και τις μακροχρόνιες επιπτώσεις της θαλάσσιας έκτασης ΠΡΙΝ την όποια πρόταση απόφαση, (προληπτικός έλεγχος επιπτώσεων ). -Ο ορισμός του όρμου να είναι συγκεκριμένος δηλ.το στόμιό του να είναι μεγαλύτερο του βάθους-μήκος, και να απέχει τουλάχιστον 2000 χιλ. από την πλησιέστερη κολυμβητική ακτή, με ελάχιστο βάθος εγκατάστασης της Υ/Κ τα 40 μέτρα. (για την βιολογική καλλιέργεια γιατί προβλέπεται η μεταξύ Υ/Κ απόσταση να είναι 6χιλ.? ) -Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Πολιτείας να εξοπλίσουν με το ανάλογο επιστημονικό προσωπικό τις αρμόδιες, ελεγκτικές αρχές της ώστε να μπορούν να ελέγχουν πριν και κατά την διάρκεια λειτουργίας της όποιας επένδυσης υδακοκαλλιέργειας. -Να γίνουν πιο αυστηρά τα πρόστιμα, και να παρακολουθείται η είσπραξή των προστίμων. -Να μην δίνεται ο προτεινόμενος χρόνος επαναφοράς της παράνομης και αυθαίρετης-σκόπιμης επέκτασης, και με την δεύτερη παράβαση να προβλέπεται αυτεπάγγελτα το κλείσιμο της Υδατοκαλλιέργειας, (στην πρώτη ας υπάρχει το Διοικητικό πρόστιμο. Αυτή η πρακτική είναι κανόνας στους Υ/Κ. –Να προβλεφτεί για να γίνεται ο έλεγχος για τις παραγόμενες ποσότητες. -Δεν πείθει κανέναν η συμπτωματική επέκταση, με μικρά πρόστιμα, έτσι,δεν αντιμετωπίζεται αυτό το φαινόμενο. Είναι σαν να τους λέμε θα σας βάλουμε ένα μικρό πρόστιμο, όταν και εφ’όσον το διαπιστώσουμε (μετά από καταγγελίες)τότε εσείς θα έχετε την απαιτούμενη από τόν Νόμο προθεσμία να επαναφέρεται την αυθαιρεσία σας.Ως τότε θα έχετε τον χρόνο εκμετάλλευσης της. -Να απαγορευτούν η ρήψη των διαφόρων αποβλήτων,τροφών η υλικών συς/σίας,το πλύσιμο των διχτυών στην θάλασσα ,όπως και οι διάφορες συμφωνίες με τρίτους συνεργάτες, να αποδεικνύονται με παραστατικά και όχι με επιστολόχαρτα. Η αδιαφορία των επιχειρηματιών είναι διότι, κάθε χωροθέτηση-εγκατάσταση στόχο έχει ο άνεμος να είναι βοηθός τους και αντίθετος από την υδατοκαλλιέργεια ώστε τα απόβλητα να ταξιδεύουν. -Σημαντικό θέμα είναι η αποτέφρωση σε κλιβάνους και η καθημερινή καταγραφή για την απομάκρυνση των νεκρών και άρρωστων ψαριών,(από τις πληροφορίες μας ανέρχεται σε ποσοστό του 20% της παραγωγής)και είναι αμφίβολο εάν τηρούνται τα μέτρα αυτά, (θα έχει επιπτώσεις στην δημόσια υγεία και στα ελεύθερα ψάρια από τα χρησιμοποιούμενα αντιβιοτικά). -Να εξασφαλισθεί η διακίνηση των ψαριών–τροφών–φορτηγών–ψυγείων έξω από τις κατοικημένες περιοχές. -Να υποχρεώνεται κάθε μονάδα να πραγματοποιούν αναλύσεις του θαλάσσιου χώρου όπως και του βυθού, ανά δίμηνο, από Δημόσια εργαστήρια,και αυτές να γίνονται σε μεγαλύτερη απόσταση από τους κλωβούς [διότι τα θαλάσσια ρεύματα στέλνουν πολύ μακρύτερα τα απόβλητα της εκάστοτε μονάδας ρυπαίνοντας προσθετικά]. Ειδικά σε κλειστούς κόλπους που δεν υπάρχουν τα ανάλογα ρεύματα, η συγκέντρωση γίνεται στο κέντρο τους. Άρα προϋπόθεση ΠΡΙΝ την όποια έγκριση για εγκατάσταση θα πρέπει να υπάρχουν μελέτες του χώρου. -Να ελέγχει η πολιτεία τα διάφορα Πανεπιστήμια, ΕΛΚΕΘΕ που κατά κανόνα έχουν χορηγούς τους ίδιους τους Υδατοκαλλιεργητές και τους γύρω προμηθευτές των για τις μελέτες και τα προγράμματα τους. Μέτρα εξυγίανσης δεν σημαίνει προστατευτισμός αποκλειστικά και ΜΟΝΟΝ των υδατ/των.