• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας Κουκάρας' | 27 Φεβρουαρίου 2014, 10:14

    Στο άρθρο 18 γίνεται αναφορά ότι τα αγκυροβόλια των μονάδων δύναται να είναι και εκτός της μισθωμένης έκτασης και μάλιστα με απόφαση του Υπουργού. Νομίζω ότι η εφαρμογή του εν λόγω άρθρου, το μόνο που θα προκαλέσει είναι ότι σταδιακά όλες οι μονάδες θα βγάλουν τα αγκυροβόλια έξω από τη μισθωμένη έκτασή τους. Με την εφαρμογή του εν λόγου άρθρου ανοίγεται ένα παραθυράκι στις διατάξεις τόσο της εγκυκλίου του 2009 όσο και της ΚΥΑ του χωροταξικού. Αν παρόλα αυτά, κρίνεται από τους υπηρεσιακούς παράγοντες ότι αυτή η εξαίρεση είναι απαραίτητη θα πρέπει να προστεθούν συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να αναφέρονται στο νόμο. Κώστας Κουκάρας Βιολόγος ΝΕΑΡΧΟΣ Ο.Ε.