Άρθρο 18: Αγκυροβόλια

1. Για την ασφάλεια των μονάδων υδατοκαλλιέργειας που λειτουργούν με το σύστημα των πλωτών εγκαταστάσεων, τοποθετούνται κατάλληλα αγκυροβόλια, όπως αυτά αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή των εγκαταστάσεων. Η τοποθέτηση των αγκυροβολίων μπορεί να γίνει και εκτός της μισθωμένης έκτασης, όταν αυτό απαιτείται για τεχνικούς λόγους.
2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται η μέγιστη απόσταση τοποθέτησης των αγκυροβολίων από τα όρια της μισθωμένης έκτασης και κάθε σχετικό θέμα.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 11:43 | ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.

  Όσον αφορά την παράγραφο 1 του Άρθρου 18, «…..Η τοποθέτηση των αγκυροβολίων μπορεί να γίνει και εκτός της μισθωμένης έκτασης, όταν αυτό απαιτείται για τεχνικούς λόγους» Προτείνεται να συμπληρωθεί: Τα αγκυροβόλια θα τοποθετούνται σε μέγιστη απόσταση από τα όρια της μισθωμένης έκτασης, ίση με το τριπλάσιο του μέγιστου βάθους της θαλάσσιας έκτασης.

  Προτείνεται να απαλειφθεί η παράγραφος 2 του Άρθρου.

  ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. δ.τ. «ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.»

  Οι ανωτέρω παρατηρήσεις συζητήθηκαν και έγιναν αποδεκτές από τους κατωτέρω φορείς:

  – ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ – ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
  – ΑΛΙΕΙΑ Α.Ε.
  – ΔΩΤΩ A.B.E.E.
  – ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.
  – ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Α.Ε.
  – ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΛΑΒΑΣ – ΑΓΡΟΤΟΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
  – LEMOND CO Α.Β.Ε.Ε.
  – LION A.E.
  – MEDITERRANEAN FISH FARMING LTD
  – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΖΕΡΒΑΣ
  – ΟΣΤΡΑΚΑ ΕΥΒΟΪΚΟΥ
  – ΣΑΩ Α.Β.Ε.Ε.
  – STRATOS Α.Ε.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 11:54 | ΟΝΕΧ SA

  Άρθρο 18
  Παράγραφος 1
  Πρόταση Διαμόρφωσης:
  Για την ασφάλεια των μονάδων υδατοκαλλιέργειας που λειτουργούν με το σύστημα των πλωτών εγκαταστάσεων, στις περιπτώσεις που απαιτούνται, τοποθετούνται κατάλληλα αγκυροβόλια, όπως αυτά αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή των εγκαταστάσεων. Η τοποθέτηση των αγκυροβολίων μπορεί να γίνει και εκτός της μισθωμένης έκτασης, όταν αυτό απαιτείται για τεχνικούς λόγους.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 21:33 | ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΩΒΩΝ ΤΑ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ ΜΟΝΟ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΣΗΣ.
  ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΣΗΣ.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 10:14 | Κώστας Κουκάρας

  Στο άρθρο 18 γίνεται αναφορά ότι τα αγκυροβόλια των μονάδων δύναται να είναι και εκτός της μισθωμένης έκτασης και μάλιστα με απόφαση του Υπουργού.
  Νομίζω ότι η εφαρμογή του εν λόγω άρθρου, το μόνο που θα προκαλέσει είναι ότι σταδιακά όλες οι μονάδες θα βγάλουν τα αγκυροβόλια έξω από τη μισθωμένη έκτασή τους. Με την εφαρμογή του εν λόγου άρθρου ανοίγεται ένα παραθυράκι στις διατάξεις τόσο της εγκυκλίου του 2009 όσο και της ΚΥΑ του χωροταξικού.
  Αν παρόλα αυτά, κρίνεται από τους υπηρεσιακούς παράγοντες ότι αυτή η εξαίρεση είναι απαραίτητη θα πρέπει να προστεθούν συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να αναφέρονται στο νόμο.

  Κώστας Κουκάρας
  Βιολόγος
  ΝΕΑΡΧΟΣ Ο.Ε.