• Σχόλιο του χρήστη 'Αναστάσιος Κ. Κατσάρκας' | 27 Φεβρουαρίου 2014, 13:22

    Έχουμε σχεδιάσει ένα επενδυτικό σχέδιο για τη χερσαία εκτροφή γαρίδων μέσα σε κλειστό κτίριο, σε κλειστό κύκλωμα θαλασσινού νερού, με συνεχή ανακύκλωση των υδάτων εκτροφής, ωφέλιμα παραπροϊόντα και ελάχιστα απόβλητα. Μιας μεθόδου εκτροφής ειδών με κορυφαία ζήτηση και υψηλότατη εμπορική αξία, νέας για τα Ευρωπαϊκά δεδομένα, ισότιμης σε τεχνολογική εφαρμογή με ελάχιστες αντίστοιχες στις ΗΠΑ και με χρήση των πλέον φιλικών για το περιβάλλον μεθόδων και διαδικασιών, αποφεύγοντας την εξάντληση φυσικών πόρων ή τη σπατάλη ενέργειας, και με ύψος αρχικής επένδυσης περί τα € 3.000.000,00.- Αναζητήσαμε λοιπόν στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για τις υδατοκαλλιέργειες, τις κατευθύνσεις, οι οποίες αφορούν σε επενδυτικά σχέδια σαν το δικό μας, και δυστυχώς, για ακόμη μία φορά, καταλήξαμε σε παταγώδη αποτυχία, καθώς τέτοιες κατευθύνσεις δεν περιλαμβάνονται σε αυτό. Η αδειοδότηση της επένδυσης αυτής μέσω μιας δαιδαλώδους διαδικασίας, η οποία ενέπλεκε τόσο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όσο και μια πλειάδα άλλων συναρμόδιων υπουργείων, φορέων και υπηρεσιών, διήρκησε τρία (3) ολόκληρα χρόνια!!! Αν και είναι γνωστό "τοις πάσι" ότι αυτό συμβαίνει συχνά και σε πολλές περιπτώσεις, επιλέγουμε να παραθέσουμε το δικό μας παράδειγμα, για το οποίο γνωρίζουμε εκ των έσω όλες τις λεπτομέρειες. Αρχικά, επιχειρήσαμε ανεπιτυχώς να χρηματοδοτήσουμε την επένδυση αυτή μέσω του Μέτρου 2.1 "ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ" του Ε.Π.ΑΛ. 2007 - 2013, καθώς οι υπηρεσίες του εν λόγω προγράμματος, μεθοδικά φρόντισαν να απορρίψουν το αίτημα υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, παρά το γεγονός ότι η επένδυση αναπτύσσεται σε ιδιόκτητο χώρο. Αποστείλαμε και σχετική επιστολή διαμαρτυρίας, την οποία κοινοποιήσαμε και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, χωρίς να εκδηλωθεί κανένα ενδιαφέρον και χωρίς να λάβουμε ποτέ καμία απάντηση. Στη συνέχεια, επιχειρήσαμε να τη χρηματοδοτήσουμε μέσω του ισχύοντος αναπτυξιακού νόμου, όμως με έκπληξη πληροφορηθήκαμε από το Γραφείο Υποδοχής Επενδυτών, ότι τα επενδυτικά σχέδια υδατοκαλλιεργειών έχουν εξαιρεθεί από τις χρηματοδοτήσεις επειδή δεν εκδόθηκε σχετική εγκύκλιος! Συνεπώς, ο οποιοσδήποτε νοήμων Έλλην πολίτης θα ανέμενε, κατ' ελάχιστον, ότι το παρόν νομοσχέδιο θα αντιμετώπιζε (α) το θέμα των δαιδαλωδών και μακρόχρονων διαδικασιών αδειοδότησης και (β) το θέμα της αδυναμίας χρηματοδότησης συναφών επενδυτικών σχεδίων από τον ισχύοντα αναπτυξιακό νόμο επειδή απλά κάποιος… "ξέχασε" να εκδώσει σχετική εγκύκλιο!!! Όμως, όχι μόνο δεν υπάρχουν οι παραπάνω προβλέψεις, αλλά επιπλέον απουσιάζουν (α) οποιαδήποτε αναφορά σε υδατοκαλλιέργειες σε κλειστά κυκλώματα νερού, οι οποίες, ειδικά για τα είδη με μεγάλη εμπορική αξία, αποτελούν την κύρια τάση παγκοσμίως και (β) οποιαδήποτε απόπειρα θέσεως προτεραιοτήτων σε συγκεκριμένα είδη εκτροφής υψηλής ζήτησης και εμπορικής αξίας. Αναρωτιέται λοιπόν κανείς, πως είναι δυνατόν ο οιοσδήποτε να τρέφει την ψευδαίσθηση ότι ένας τόσο τραγικά ελλιπής νόμος για τις υδατοκαλλιέργειες, με απουσία τόσο όλων αυτών που προαναφέρονται, όσο και πολλών άλλων εξίσου ουσιωδών προβλέψεων, μπορεί με κάποιο, μαγικό ίσως, τρόπο να λειτουργήσει ενισχυτικά ή έστω απλά υποστηρικτικά ή τουλάχιστον όχι ανασταλτικά, προς την ανάπτυξη της Ελληνικής υδατοκαλλιέργειας. Θα προτιμούσαμε βέβαια η συμμετοχή μας στη δημόσια διαβούλευση ενός τόσο σημαντικού νομοσχεδίου, μιας τόσο σημαντικής δραστηριότητας της Ελληνικής οικονομίας, και μάλιστα ως νεοεισερχόμενοι στη δραστηριότητα αυτή, να είχε δημιουργικό ύφος και χαρακτήρα. Δυστυχώς όμως, καθώς δε διατίθεται ο ανάλογος χώρος, απλά ενισχύεται η, έως τώρα, ιδιαίτερα αρνητική εμπειρία μας.