• Σχόλιο του χρήστη 'rodiumo' | 27 Φεβρουαρίου 2014, 14:39

    Θα πρέπει να στελεχωθούν οι αποκεντρωμένες διοικήσεις τις χώρας με εξειδικευμένο στις υδατοκαλλιέργειες προσωπικό (οι δασολόγοι και οι γεωπόνοι δεν επαρκούν).