• Σχόλιο του χρήστη 'παναγιώτης' | 27 Φεβρουαρίου 2014, 15:08

    Μετά από πολλά χρόνια επίπονης προσπάθειας για την σύνταξη ενός Πλαισίου Νόμου για τις ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ καταλήξαμε στο κείμενο που δημοσιεύθηκε για διαβούλευση. Υπάρχει αλήθεια κάποιος ο οποίος αντιμετωπίζει τα προβλήματα τις Ιχθυοκαλλιέργειας με σοβαρότητα, ή αποκλειστικό ενδιαφέρον του Υπουργού και τις Γενικής Διεύθυνσης αλιείας είναι να συνεχίσουν να έχουν υπό ομηρία τους επιχειρηματίες και εργαζομένους του κλάδου σε μια μάλιστα κρίσιμη στιγμή για την επιβίωση του ενός «εκ των πυλώνων της Ελληνικής Οικονομίας» όπως έχει χαρακτηριστεί από μελέτες διεθνών οικονομικών φορέων (Deutsch, Mc Kinsey). Γιατί αν το κείμενο που δημοσιεύθηκε δεν είναι προϊόν αδιαφορίας ή παντελούς έλλειψης γνώσης για τα πραγματικά προβλήματα του κλάδου τότε για μια ακόμα φορά εξυπηρετούνται αδιαφανείς διαδικασίες και μικρό-συμφέροντα.