• Σχόλιο του χρήστη 'APC S.A.' | 27 Φεβρουαρίου 2014, 15:51

    Το ελάχιστο ποσοστό 30% της δυναμικότητας της μονάδας της παραγράφου 1β να ορισθεί στο 50%, σε συμφωνία και με το αναφερόμενο ποσοστό στην παράγραφο 4 του άρθρου 11. ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ APC S.A.