• Σχόλιο του χρήστη 'Κ. Ματ.' | 27 Φεβρουαρίου 2014, 16:46

    Στην παράγραφο 2, σημείο β το σχέδιο νόμου λέει ότι «για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας απαιτείται ΑΕΠΟ υπό την ενοποιημένη μορφή της με την προϊσχύουσα άδεια χρήσης νερού». Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να προηγηθεί απόφαση του ΥΠΕΚΑ για ενσωμάτωση της άδειας χρήσης νερού στην ΑΕΠΟ.