• Σχόλιο του χρήστη 'Άρης' | 27 Φεβρουαρίου 2014, 16:19

    Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο ενδιαφερόμενος φορέας για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας υποβάλλει αίτηση στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μαζί με τα δικαιολογητικά για τη μίσθωση της έκτασης, την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την αδειοδότηση των συνοδών και τυχόν υποστηρικτικών χερσαίων εγκαταστάσεων της μονάδας (τα οποία εκδίδονται με τη διαδικασία των παραγράφων 2 έως 4, κατά περίπτωση). Όμως στη συνέχεια του άρθρου καταλαβαίνει κανείς ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας δεν απευθύνεται σε μία μόνο υπηρεσία, γεγονός που θα συνέβαλλε στην απλοποίηση των διαδικασιών και την επίσπευση του χρόνου αδειοδότησης. Σην παράγραφο 4 για ακόμη μια φορά η περιγραφόμενη διαδικασία αδειοδότησης περιλαμβάνει μόνο τις πλωτές και χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής, απομονώνοντάς τες από τις άλλες χερσαίες υποστηρικτικές υποδομές. Αφού η δραστηριότητα είναι ενιαία και σύμφωνα με το χωροταξικό και την ισχύουσα νομοθεσία για την χορήγηση άδειας λειτουργίας πλωτών εγκαταστάσεων αυτές θα πρέπει να υποστηρίζονται επαρκώς από χερσαίες υποδομές, αυτός ο διαχωρισμός δεν έχει νόημα.