• Σχόλιο του χρήστη 'Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών' | 27 Φεβρουαρίου 2014, 16:08

    Δεν είναι κατανοητός ο λόγος για τον οποίο οι μονάδες υδατοκαλλιέργειες, σύμφωνα με την παράγραφο 2β, θα πρέπει να καταβάλουν μέρος του μισθώματος στους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών εφόσον αυτό δεν προβλέπεται για καμία άλλη δραστηριότητα. Επίσης, για να μην απολέσουν έσοδα οι Δήμοι προτείνεται το μίσθωμα, όπως αυτό προσαυξάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3β του άρθρου 13, να αποδίδεται κατά 80% στους Δήμους και κατά 20% στους φορείς διαχείρισης των ΠΟΑΥ.