• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΣΕΓΕΣ' | 27 Φεβρουαρίου 2014, 18:18

    Άρθρο 2, παρ. 3β.αα) Προτείνεται να προστεθούν οι Αγροτικοί Αλιευτικοί Συνεταιρισμοί που διαχειρίζονται τις λιμνοθάλασσες.