• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΜΒΙΟ Α.Ε.' | 27 Φεβρουαρίου 2014, 20:07

    Η παράγραφος 5 με την οποία απαγορεύεται η μεταβολή του μισθωτή πριν την ολοκλήρωση κατασκευής των εγκαταστάσεων κινείται στην σωστή κατεύθυνση και θα συμβάλλει στην εξάλειψη των φαινομένων αγοραπωλησίας αδειών που έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν.