• Σχόλιο του χρήστη 'Σύλλογος για την Προστασία του Περιβάλλοντος Αγιου Ιωάννη Θεολόγου Μαλεσίνας Δήμου Λοκρών' | 27 Φεβρουαρίου 2014, 20:39

    Σύλλογος για την Προστασία του Περιβάλλοντος Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Μαλεσίνας Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας Κυριε Υπουργέ Εκ του προλόγου σας συμπεραίνεται αβίαστα ότι το παρόν νομοσχέδιο έρχεται να συμπληρώσει το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Υδατοκαλλιέργειες προκειμένου να απλουστευθούν και να επισπευστούν οι διαδικασίες αδειοδότησης των υδατοκαλλιεργειών είτε για ίδρυση νέων μονάδων είτε για επεκτάσεις υφισταμένων είτε για μετεγκαταστάσεις σε νέες θέσεις . Κινείται μαλιστα ακόμα και στο ίδιο μήκος κύματος καθώς το νομοσχέδιό σας αγνοεί , όπως ακριβώς αγνόησε και το ΥΠΕΚΑ όταν σχεδίαζε και υλοποιούσε το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Υδατοκαλλιέργειες, μια ουσιώδη παράμετρο: τη γνώμη των τοπικών κοινωνιών οι οποίες επί δεκαετίες υφίστανται επιπτώσεις από τη λειτουργία των υδατοκαλλιεργειών με σπουδαιότερη τη δραματική υποβάθμιση του θαλασσίου περιβάλλοντος με ότι αυτό συνεπάγεται για την οικονομική ζωή των κατοίκων των περιοχών αυτών. Εκτιμούμε λοιπόν ότι το νομοσχέδιό σας, όταν γίνει νόμος του Κράτους, θα έχει την ίδια τύχη με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Υδατοκαλλιέργειες κατά του οποίου, όπως ασφαλώς θα γνωρίζετε, έχει στραφεί η Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Φορέων περιοχών οι οποίες θίγονται από τις υδατοκαλλιέργειες στην οποία συμμετέχει ο Δήμος Λοκρών και άπαντες οι Σύλλογοι του Δήμου μας, με κατάθεση προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας η απόφαση του οποίου αναμένεται. Εμεις απλώς σας θέτουμε υπόψη σας την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λοκρών η οποία είχε κατατεθεί στη Δημόσια Διαβούλευση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Υδατοκαλλιέργειες και υπό την οποία συντασσόμαστε όλοι οι Σύλλογοι του Δήμου Λοκρών αφού σας θυμίσουμε το εξής: ΝΟΜΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΒΛΑΠΤΟΥΝ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11-16/4/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών, που περιλαμβάνει την αριθμ. 11/139/2011 απόφασή του. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν.Λιόλιος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α.Ζαΐμης ΤΑ ΜΕΛΗ Παρόντα Κ.Τσέρτος Ι.Μπονόβας Α.Παπακωνσταντίνου Β.Καρατράντος Σ.Γκριτζάπης Η.Κολομτσάς Γ.Βλαχάβας Δ.Τσοχαντάρης Γ.Δουμπιώτης Χ.Μπώκος Αλ.Β.Κούρος Μ.Περλεπές Ι.Θεοδοσίου Αρ.Κ.Κούρoς Ε.Αγγελούσης Κ.Πάσσας Κ.Σούλιας Κ.Αγγελούσης Ι.Παπαγεωργίου Μ.Γεωργοπούλου Δ.Σουλτανόπουλος Π.Μιχαλοπούλου-Σουλτανοπούλου Γ.Ρούσσης Γ.Νυδριώτης Απόντα Γ.Γουρνάς, Γ.Παπαμάρκου Ο Δήμαρχος Λοκρών κ. Ν. Λιόλιος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων 1. Α. Κατσούλης ,2. Κ. Τσαρούχας, 3. Γ. Σταθουλόπουλος, 4. Σπ. Γιάγκου Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων 1.Γ. Ρουμπής, 2. Μ. Χρυσοβέργης, 3. Ι. Σκορδάς, 4. Α. Ευθυμίου, 5. Δ. Γλουστιάνος, 6. Δ.Κυριαζής, 7. Σ. Κορόμηλος Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινότητων 1. Ι. Λιάρτης, Απόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων 1. Α. Λάμπρου, 2. Σπ. Κολιοφούτης Στην Αταλάντη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα, 16 Απριλίου 2011 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λοκρών, ύστερα από την αριθμ. 5715 – 11/04/2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 67 του N 3852/2010 και αφού βρέθηκε απαρτία των παρόντων μελών ( 25 ) σε σύνολο ( 27 ) κηρύχθηκε από τον κ. Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο υπάλληλος του Δήμου, Γεώργιος Ευαγγελίου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, των προς συζήτηση κατά σειρά παρακάτω θεμάτων: Θέμα 6ο: Ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του § την εισήγηση του Δημάρχου, § την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 § το περιεχόμενο των θεμάτων, τα οποία αν και δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθούν κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης τους ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την συζήτηση των παραπάνω θεμάτων πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την επίλυσή τους. Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την κατάθεση ψηφίσματος διαφωνίας για το σχέδιο της Κ.Υ.Α. που αφορά το «Ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες» του ΥΠΕΚΑ που ετέθη προς διαβούλευση από την 11η Απριλίου έως την 26η Μαΐου του 2011, ως κατωτέρω: Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α Σήμερα την 16 Απριλίου 2011 το Δ.Σ. του Δήμου Λοκρών ομόφωνα αποφάσισε κι ενέκρινε το ψήφισμα διαφωνίας για το σχέδιο της κοινής υπουργικής απόφασης που αφορά το «Ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες» του ΥΠΕΚΑ που ετέθη προς διαβούλευση από την 11η Απριλίου έως την 26η Μαΐου του 2011. Αυτή η πρόταση όπως έχει κατατεθεί υπαγορεύει την υποβάθμιση της πρώτης παραλιακής ζώνης μετά την Αθήνα, που τα βασικά της χαρακτηριστικά παραβλέπονται, όπως το ότι από το 2003 ο ΕΟΤ έχει χαρακτηρίσει αυτή τη ζώνη τουριστική με τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης. Επίσης υπάρχουν υγρότοποι στον κόλπο της Αταλάντης που είναι ενταγμένοι στον επιστημονικό κατάλογο « NATURA 2000». Από τις αρχές το 1990 εγκαταστάθηκαν κάποιες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας και όταν οι περισσότερες από αυτές εγκαταλειφθήκαν άφησαν πίσω τους κληρονομιά οικολογικά προβλήματα. Ως Δήμος είμαστε ενάντια στην πολλαπλάσια αύξηση της παραγωγής προϊόντων και θα είμαστε αμείλικτα σκληροί. Γι αυτό καταγγέλλουμε την πρόταση αυτή καθώς και τους μελετητές αφού τα προηγούμενα χρόνια είχαν επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή και άρα γνωρίζουν πολύ καλά τι συμβαίνει. Δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι σε κανένα επιχειρηματικό deal που θα έχει ως αποτέλεσμα να κερδίσουν οι λίγοι και οι πολίτες και ο τόπος να είναι οι μεγάλοι χαμένοι.. Ως διοικούντες αυτού του τόπου δεν θα δεχθούμε την πολλαπλάσια αύξηση της παραγωγής και θα αντικρούσουμε όλες τις πράξεις που θα υπαγορεύουν επέκταση των υπαρχόντων μονάδων αλλά και εγκατάσταση νέων αφού είναι πολύ πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια που θέτει το ίδιο το περιβάλλον και αυτό θα συνεπάγεται επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και του βυθού και θα είναι ενάντια στην οποιαδήποτε τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και των κατοίκων της. Και οι τέσσερις πρώην Δήμοι που απαρτίζουν τον σημερινό Δήμο Λοκρών είχαν πάρει ομόφωνες αποφάσεις ενάντια στην εγκατάσταση υδατοκαλλιεργειών , όλοι οι κοινωνικοί κι εργατικοί φορείς αλλά και οι πολίτες συναινούσαν και μ΄ αυτές τις αποφάσεις κι εμείς συντασσόμαστε ως νέο Δημοτικό Συμβούλιο και τις υποστηρίζουμε αυστηρά χωρίς εκπτώσεις σε καμία κατεύθυνση. Ως Δ.Σ. του Δήμου Λοκρών διαφωνούμε με την τακτική που ακολουθεί το υπουργείο και ζητάμε να αποσυρθεί άμεσα αυτή η πρόταση από την διαδικασία διαβούλευσης γιατί δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε σε τετελεσμένα που υποθηκεύουν το μέλλον του τόπου. Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 11/139/2011 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση Για τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν.Λιόλιος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α.Ζαΐμης ΤΑ ΜΕΛΗ Κ.Τσέρτος, Ι.Μπονόβας, Α.Παπακωνσταντίνου, Β.Καρατράντος, Σ.Γκριτζάπης, Η.Κολομτσάς, Γ.Βλαχάβας, Δ.Τσοχαντάρης, Γ.Δουμπιώτης, Χ.Μπώκος, Αλ.Β.Κούρος, Μ.Περλεπές, Ι.Θεοδοσίου, Αρ.Κ.Κούρoς, Ε.Αγγελούσης, Κ.Πάσσας, Κ.Σούλιας, Κ.Αγγελούσης, Ι.Παπαγεωργίου, Μ.Γεωργοπούλου, Δ.Σουλτανόπουλος, Π.Μιχαλοπούλου-Σουλτανοπούλου, Γ Ρούσσης, Γ.Νυδριώτης ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ Ν.ΛΙΟΛΙΟΣ