• Σχόλιο του χρήστη 'ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ, Μ. ΠΑΣΠΑΤΗΣ' | 28 Φεβρουαρίου 2014, 09:49

    Άρθρο 4, παρ. 2γ. Αναφέρεται σε δωρεάν παραχώρηση περιοχής χωρίς αντάλλαγμα. (Αυτό και σε συνδυασμό με το Άρθρο 7 , παρ. 1α )O ιδιώτης θα πρέπει να ελέγχεται από κάποιο ερευνητικό φορέα για τους θαλάσσιους οργανισμούς που πρόκειται να καλλιεργήσει. Για το ίδιο θέμα, εάν ο ιδιώτης κάνει μια επιτυχή καλλιέργεια αυτό σημαίνει ότι "αυτομάτως" μπορεί να ζητήσει την εκμίσθωση της περιοχής;