• Σχόλιο του χρήστη 'ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ, Μ. ΠΑΣΠΑΤΗΣ' | 28 Φεβρουαρίου 2014, 10:21

    Η πλήρης απουσία των Υπηρεσιών Αλιείας των Περιφερειών είναι αισθητή. Δεν εμπλέκονται πουθενά και δεν έχουν καμία σχέση για μια δραστηριότητα που έως τώρα είχαν λόγο. Αυτές οι υπηρεσίες θα έπρεπε να εμπλέκονται με το θέμα διότι έχουν την ευθύνη της επαγγελματικής αλιείας που συνυπάρχει ως δραστηριότητα με την υδατοκαλλιέργεια.