• Σχόλιο του χρήστη 'Μιχαλης Ζουλουμίδης - ΑΛΓΗ α.ε.γ.ε.' | 28 Φεβρουαρίου 2014, 10:50

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΠΕΙΡΟΥΛΙΝΑ ΑΛΓΗ Α.Ε.Γ.Ε. Τ.Θ. 33-62200 ΘΕΡΜΑ-ΝΙΓΡΙΤΑ ΤΗΛ.6977 40 85 34 e-mail: info@spirulina.gr - www.spirulina.gr ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ Ν.ΣΕΡΡΩΝ ΘΕΜΑ : «Δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις Υδατοκαλλιέργειες. Νιγρίτα , 28 -02 – 2014 Αξιότιμε Υπουργέ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η εταιρεία μας παράγει από το 1997 την Ελληνική Σπειρουλίνα Νιγρίτας που ως γνωστό είναι η πρώτη που παράγεται στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και η μοναδική ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ πιστοποιημένη από Ευρωπαϊκά όργανα και κατά τη διάρκεια της παραγωγής της. Έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια κάθετη παραγωγή συνδυάζοντας την επιστημονική τεχνογνωσία με τις στοχευμένες και επιτυχημένες πωλήσεις. Η Σπειρουλίνα μας έχει αναγνωριστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ως πρώτης premium ποιότητας. Έχει βραβευτεί ως η πιο καινοτόμα πράσινη επένδυση της Ελλάδος το 2003 , ενώ το 2007 από το Επιμελητήριο Σερρών ως η εταιρεία με την πιο αλματώδη ανάπτυξη . Η εταιρεία έχει συμβάλλει μέσω του Ε.Ι.Ε (Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών) στο πρόγραμμα MELiSSA (Micro-Ecological Life Support System Alternative) της E.S.A. (European Space Agency) με τη Σπειρουλινα μας για την παραγωγή της στο διαστημικό σταθμό με σκοπό την μακρά διαμονή στο διάστημα http://www.esa.int/esa-cgi/esasearch.pl?q=MELISSA+SPIRULINA&sa=Search&r= Επιπρόσθετα, μέσω του οργανισμού IIMSAM (Ιntergovernmental Institution for the use of Micro–algae Spirulina Against Malnutrition ) των Ηνωμένων Εθνών συμβάλλουμε για αυτό το σκοπό. http://www.iimsam.org/index.php= - 2 - Η τεράστια ζήτηση των τελευταίων ετών για την Ελληνική Σπειρουλίνα σε συνδυασμό με την περιορισμένη παραγωγική δυναμικότητα της ΑΛΓΗ Α.Ε.Γ.Ε δεν μας επέτρεψε να προβούμε σε περαιτέρω συνεργασίες (Sold out ετήσιας παραγωγής). Η επιμονή των Ευρωπαίων καταναλωτών για την Ελληνική Σπειρουλίνα και η προτίμηση της από τις ξένες - εισαγόμενες , μας ώθησε σε μία σειρά προσπαθειών επενδύσεων για να αποκτήσουμε δυνατότατα κάλυψης παραγγελιών και ζήτησης και άλλων χωρών πέρα των υπαρχόντων, με μια έστω περιορισμένη, αλλά σταθερή ποσότητα. Να σημειώσουμε εδώ, ότι η εταιρεία μας αποτελεί την πρώτη εκ των ήδη τριών στην Ελλάδα ενός πολύ ανερχόμενου κλάδου από τις περίπου ογδόντα παγκοσμίως που παράγουν Σπειρουλίνα, καλύπτοντας δε κάτω από το 3% της Πανευρωπαϊκής ζήτησης η οποία και εξυπηρετείται με εισαγωγές από τρίτες χώρες. Διαφαίνεται λοιπόν ότι οι δυνατότητες της εταιρείας μας αλλά και της χώρας μας είναι πρακτικά τεράστιες. Όμως, σειρά προβλημάτων των διαφόρων επενδυτικών νόμων δεν κατέστησαν δυνατή την επένδυση αυτή. Επιγραμματικά σας αναφέρω ότι ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 αδυνατούσε να την εντάξει λόγω ΚΑΔ όπως και τα <>, ενώ πλήθος άλλων Νόμων, ως Πρωτογενή Παραγωγή. Σας αναφέρω εξάλλου ότι σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών του Υπουργείου Οικονομικών, ο νέος μας ΚΑΔ είναι 03 11 6000 (Αλιεία Άλλων Υδρόβιων Φυτών, Ζώων και των Προϊόντων τους – Συλλογή Φυκιών και Άλλων Αλγών) ενώ σύμφωνα με το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας – Γενική Δ/νση Αλιείας – Δ/νση Υδατ/γειών & Εσωτερικών Υδάτων – Τμήμα 2ο και με έγγραφό του με αριθμό Πρωτοκόλλου 96318/3-12-2010 αναφέρεται ότι:<> - 3 - Γνωρίζοντας λοιπόν την προσπάθεια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Πράσινη Ανάπτυξη», καθώς και για στροφή της Ελληνικής Πρωτογενούς Παραγωγής προς είδη με υψηλή προστιθέμενη αξία, για να ξεφύγουμε επιτέλους από το κλασικό «βαμβάκι , καλαμπόκι, στάρι…» θεωρούμε ότι η Σπειρουλίνα μας είναι ο ιδανικότερος υποψήφιος και για αυτό ζητήσαμε: Την υπαγωγή της Σπειρουλίνας στους δικαιούχους πράξεων και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων για το Μέτρο 2.1 “Υδατοκαλλιέργεια” του Άξονα Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013» Το τότε αρμόδιο Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας, ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημά μας, με αποτέλεσμα τον με Αρ. Πρωτοκόλλου μέτρου 2.1: 1409/31-7-2012 φάκελλο επένδυσης που κατατέθηκε από την εταιρεία μας. Επένδυση μάλιστα που λίαν συντόμως αναμένουμε αποτέλεσμα. Τέλος η εταιρεία μας ΑΛΓΗ α.ε.γ.ε. από τη στιγμή που εντάχθηκε στις Υδατοκαλλιέργειες του Υπουργείου σας, αιτήθηκε και παρέλαβε ήδη, πρώτη στην Ελλάδα, την «Αδεια λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιεργειας κυανοφυκών...» με ΑΔΑ:ΒΕΤΟΟΡ1Υ-Π6Β. Με αφορμή λοιπόν το επικείμενο Σχέδιο Νόμου για τις Υδατοκαλλιέργειες ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΕΙΡΟΥΛΙΝΑΣ 1. Στον καθορισμό των προτεραιοτήτων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΕΠΑΥ). 2. Στη σύσταση του Εθνικού Συμβούλιου Υδατοκαλλιεργειών (Ε.Σ.Υ.Δ.), με ρόλο γνωμοδοτικό επί θεμάτων πολιτικής και του κλάδου. 3. Στον προσδιορισμό των προϋποθέσεων για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας. 4. Στη θεσμοθέτηση της υπηρεσία μιας στάσης για την αδειοδότηση των υδατοκαλλιεργειών. 5. Στον καθορισμό των όρων για την παραχώρηση σε Φορείς Διαχείρισης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.), για τη μεθοδική προώθηση Ζωνών Υδατοκαλλιέργειας. - 4 - 6. Στον καθορισμό των όρων παραχώρησης / μίσθωσης από το Δημόσιο υδάτινων/χερσαίων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση των παραγωγικών μονάδων υδατοκαλλιέργειας: (α) με απευθείας μίσθωση, (β) με μίσθωση κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού και (γ) δωρεάν / χωρίς αντάλλαγμα και να προβλέπεται επίσης δυνατότητα αναμίσθωσης των εκτάσεων αυτών. Περισσότερες πληροφορίες για την επιχείρηση και τα προϊόντα της θα βρείτε και στην ιστοσελίδα μας www.spirulina.gr [Η εταιρεία μας ΑΛΓΗ Α.Ε.Γ.Ε. στα πλαίσια της προσπάθειάς της για άριστη ποιότητα όχι μόνο της Σπειρουλίνας μας αλλά και των υπηρεσιών ενημέρωσης του κοινού, κατέληξε σε συμφωνία με την ανεξάρτητη αρχή Ε.Ι.Ε. (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών) δημιουργώντας στη νέα ιστοσελίδα μας www.spirulina.gr τον τομέα « Σπειρουλίνα». Ο τομέας αυτός συντάχθηκε και ενημερώνεται με αποκλειστική ευθύνη και δικαιοδοσία του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και ειδικότερα του Διευθυντή Ερευνών του, Δρ. Θεόδωρου Γ. Σωτηρούδη και της επιστημονικής του ομάδας. Όπως καταλαβαίνετε αυτό αποτελεί παγκόσμια πρωτιά της εταιρείας μας, για να μπορεί πλέον ο καταναλωτής να είναι 100% σίγουρος, ότι τα γραφόμενα δεν είναι διαφημιστική προσπάθεια της, αλλά επιστημονικά τεκμηριωμένες έρευνες.] Ευελπιστώντας ότι οι πληροφορίες μας είναι επαρκείς παραμένουμε στη διάθεσή σας. Για την ΑΛΓΗ Α.Ε.ΓΕ. Ζουλουμίδης Μιχάλης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος