• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΝΕΧ SA' | 28 Φεβρουαρίου 2014, 11:28

    Άρθρο 1 Παράγραφος 2στ Πρόταση Διαμόρφωσης: Πλωτές μονάδες υδατοκαλλιέργειας: Είναι εγκαταστάσεις σε θαλάσσιες ή λιμναίες εκτάσεις, που χρησιμοποιούνται για την εκτροφή υδρόβιων οργανισμών (στην επιφάνεια ή/και τη στήλη του νερού καθώς και στον πυθμένα), οι οποίες αποτελούνται από ένα ή περισσότερα πάρκα εκτροφής, που απαρτίζονται από ένα σύνολο πλωτών συστημάτων εκτροφής (σε μία ή περισσότερες συστοιχίες), ή/και πλωτές εξέδρες εργασίας, πλωτούς διαδρόμους, φορτηγίδες, κατάλληλα αγκυροβολημένες, ή/και κλωβούς αγκυροβολημένους ή μη, ελεγχόμενης ή/και αυτόνομης κίνησης. Σχόλια:Αφορά σε πρόταση νέας καινοτόμας μεθόδου ιχθυοκαλλιέργειας με κλωβούς