• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΝΕΧ SA' | 28 Φεβρουαρίου 2014, 11:54

    Άρθρο 15 Παράγραφος 1ε Πρόταση: Να εξαιρεθεί η πρόταση ‘Εκτέλεσης κοινωφελών έργων για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος ή εθνικής άμυνας.’ Σχόλια: Τα κοινωφελή έργα δεν πρέπει να εμποδίζουν και να ζημιώνουν μία σημαντική επένδυση. Οι λόγοι ανωτέρας βίας, κατάστασης εκτάκτου ανάγκης της Χώρας ή της συγκεκριμένης περιοχής κλπ. ισχύουν ούτως ή άλλως. Επομένως, η συγκεκριμένη παράγραφος μόνο αρνητικά μπορεί να επηρεάσει μία επένδυση και ο νόμος μπορεί να "καταστρατηγηθεί". Αν στο μίσθιο πρέπει να γίνουν κοινωφελή έργα μπορεί να εξετασθεί προτού παραχωρηθεί στον μισθωτή.