• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΝΕΧ SA' | 28 Φεβρουαρίου 2014, 11:54

    Άρθρο 18 Παράγραφος 1 Πρόταση Διαμόρφωσης: Για την ασφάλεια των μονάδων υδατοκαλλιέργειας που λειτουργούν με το σύστημα των πλωτών εγκαταστάσεων, στις περιπτώσεις που απαιτούνται, τοποθετούνται κατάλληλα αγκυροβόλια, όπως αυτά αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή των εγκαταστάσεων. Η τοποθέτηση των αγκυροβολίων μπορεί να γίνει και εκτός της μισθωμένης έκτασης, όταν αυτό απαιτείται για τεχνικούς λόγους.