• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.' | 28 Φεβρουαρίου 2014, 11:15

    Όσον αφορά την παράγραφο 2 του Άρθρου 13: Στην φράση "Η συμπλήρωση χρόνου για την καταβολή του μισθώματος" υπάρχει ασάφεια. Δεν θεωρείται σκόπιμη η προσαύξηση του θαλάσσιου μισθώματος εντός Π.Ο.Α.Υ. κατά 15%, λαμβανομένου υπ’όψιν ότι οι φορείς θα επιβαρυνθούν με περαιτέρω οικονομικές υποχρεώσεις για την ορθολογική λειτουργία των μονάδων στα πλαίσια της Π.Ο.Α.Υ. ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. δ.τ. «ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.» Οι ανωτέρω παρατηρήσεις συζητήθηκαν και έγιναν αποδεκτές από τους κατωτέρω φορείς: - ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ – ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΛΙΕΙΑ Α.Ε. - ΔΩΤΩ A.B.E.E. - ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. - ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Α.Ε. - ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΛΑΒΑΣ – ΑΓΡΟΤΟΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - LEMOND CO Α.Β.Ε.Ε. - LION A.E. - MEDITERRANEAN FISH FARMING LTD - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΖΕΡΒΑΣ - ΟΣΤΡΑΚΑ ΕΥΒΟΪΚΟΥ - ΣΑΩ Α.Β.Ε.Ε. - STRATOS Α.Ε.