• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.' | 28 Φεβρουαρίου 2014, 11:07

    Όσον αφορά την υποπαράγραφο γ της παραγράφου 1, του Άρθρου: Η διατύπωση της υποπαραγράφου πρέπει να τροποποιηθεί, λαμβανομένου υπ’όψιν ότι σε περίπτωση μη καταβολής των μισθωμάτων από τους φορείς, τα ποσά βεβαιώνονται στις κατά τόπους ΔΟΥ, όπου αφού επιτευχθεί η ρύθμιση του χρέους (σύμφωνα με τα ισχύοντα), πέραν του ενός έτους, θα επέλθει η λύση των μισθώσεων (σύμφωνα με τον παρόντα), γεγονός που θα συμβάλει στην οικονομική καταστροφή του φορέα, με όλα τα επακόλουθα και χωρίς κανένα όφελος για την πολιτεία. ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. δ.τ. «ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.» Οι ανωτέρω παρατηρήσεις συζητήθηκαν και έγιναν αποδεκτές από τους κατωτέρω φορείς: - ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ – ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΛΙΕΙΑ Α.Ε. - ΔΩΤΩ A.B.E.E. - ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. - ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Α.Ε. - ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΛΑΒΑΣ – ΑΓΡΟΤΟΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - LEMOND CO Α.Β.Ε.Ε. - LION A.E. - MEDITERRANEAN FISH FARMING LTD - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΖΕΡΒΑΣ - ΟΣΤΡΑΚΑ ΕΥΒΟΪΚΟΥ - ΣΑΩ Α.Β.Ε.Ε. - STRATOS Α.Ε.