• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.' | 28 Φεβρουαρίου 2014, 11:51

    Δεν προσδιορίζεται στο Άρθρο αυτό, εάν θα εκδίδεται η Άδεια Χρήσης Νερού. Όσον αφορά την υποπαράγραφο δ της παραγράφου 2, του Άρθρου 22: Ο ορισμός ως προϋπόθεση, της αδειοδότησης των χερσαίων συνοδών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, κατά την έκδοση της Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας, θα προκαλέσει μεγαλύτερες από τις σημερινές, καθυστερήσεις και ταλαιπωρίες στους φορείς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Επισημαίνεται ότι, εφ’ όσον αναφέρεται στο Άρθρο 11 (παράγραφος 1) ότι η Σύμβαση Μίσθωσης θα υπογράφεται μετά την έκδοση της Άδειας Ίδρυσης, θα έπρεπε στο παρόν Άρθρο, που αναφέρεται στην χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας, αυτό να προβλέπεται. ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. δ.τ. «ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.» Οι ανωτέρω παρατηρήσεις συζητήθηκαν και έγιναν αποδεκτές από τους κατωτέρω φορείς: - ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ – ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΛΙΕΙΑ Α.Ε. - ΔΩΤΩ A.B.E.E. - ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. - ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Α.Ε. - ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΛΑΒΑΣ – ΑΓΡΟΤΟΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - LEMOND CO Α.Β.Ε.Ε. - LION A.E. - MEDITERRANEAN FISH FARMING LTD - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΖΕΡΒΑΣ - ΟΣΤΡΑΚΑ ΕΥΒΟΪΚΟΥ - ΣΑΩ Α.Β.Ε.Ε. - STRATOS Α.Ε.