• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.' | 28 Φεβρουαρίου 2014, 11:08

    Όσον αφορά την παράγραφο 1 του Άρθρου 25: Η αίτηση του φορέα για την χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας δεν μπορεί να συνοδεύεται από έγγραφα τα οποία ήδη έχει εκδώσει για λογαριασμό του η Διοίκηση και βρίσκονται στην διάθεσή της. Επισημαίνεται ότι, εφ’ όσον αναφέρεται στο Άρθρο 11 (παράγραφος 1) ότι η Σύμβαση Μίσθωσης θα υπογράφεται μετά την έκδοση της Άδειας Ίδρυσης, θα έπρεπε στο παρόν Άρθρο, που αναφέρεται στην χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας, αυτό να προβλέπεται. Σχετικά με την παράγραφο 2 του Άρθρου 25: Η διαδικασία έκδοσης προέγκρισης μίσθωσης περιπλέκεται, αφού παραπέμπει σε έκδοση Υπουργικής Απόφασης που θα ορίζει σχετικά δικαιολογητικά, πέραν της διαδικασίας λήψης σύμφωνων γνωμών από τις Υπηρεσίες που αναφέρονται στο Άρθρο 17. Επιπρόσθετα, από ό,τι διαφαίνεται παρακάτω, στην ίδια παράγραφο του ιδίου Άρθρου, η προέγκριση μίσθωσης δίνεται μετά την παροχή των σύμφωνων γνωμών των συναρμοδίων Υπηρεσιών του Άρθρου 17. Ωστόσο, στην ίδια παράγραφο του ιδίου Άρθρου και λίγο παραπάνω, αναφέρεται ότι η Απόφαση Προέγκρισης Μίσθωσης εκδίδεται μετά από τις σύμφωνες γνώμες του Άρθρου 17 και τη σύμφωνη γνώμη της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Να αποσαφηνιστεί η διαδικασία και να μην υπάρχουν διάφορες αναφορές σε σημεία της ιδίας παραγράφου. Αναφορικά με την παράγραφο 3 του Άρθρου 25: Η περιγραφή της διαδικασίας έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και περιγράφεται αναλυτικά στην σχετική νομοθεσία. Στην υποπαράγραφο α της παραγράφου 3, του ιδίου Άρθρου, αναφέρεται: «η ΑΕΠΟ εκδίδεται σε συνεργασία με την Διεύθυνση Υδάτων». Εάν η φράση αυτή αναφέρεται στην έκδοση Άδειας Χρήσης Νερού, επισημαίνεται ότι η Άδεια αυτή εκδίδεται μετά την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Γενικές παρατηρήσεις σχετικά με όσα αναφέρονται στο Άρθρο: Από όσα συμπεραίνονται η Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας εκδίδεται μόνο: -με την έκδοση της Προέγκρισης Μίσθωσης, -την έκδοση ΑΕΠΟ, -την γνωμοδότηση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Θα πρέπει να διευκρινισθεί επακριβώς ποιος είναι ο ρόλος και η παρέμβαση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Για την Άδεια Χρήσης Νερού δεν γίνεται καθόλου λόγος. ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. δ.τ. «ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.» Οι ανωτέρω παρατηρήσεις συζητήθηκαν και έγιναν αποδεκτές από τους κατωτέρω φορείς: - ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ – ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΛΙΕΙΑ Α.Ε. - ΔΩΤΩ A.B.E.E. - ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. - ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Α.Ε. - ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΛΑΒΑΣ – ΑΓΡΟΤΟΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - LEMOND CO Α.Β.Ε.Ε. - LION A.E. - MEDITERRANEAN FISH FARMING LTD - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΖΕΡΒΑΣ - ΟΣΤΡΑΚΑ ΕΥΒΟΪΚΟΥ - ΣΑΩ Α.Β.Ε.Ε. - STRATOS Α.Ε.