• Σχόλιο του χρήστη 'WWF Ελλάς' | 28 Φεβρουαρίου 2014, 11:47

    Στο συγκεκριμένο άρθρο, η παράμετρος της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος - η οποία είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας, τόσο του περιβάλλοντος, όσο και του κλάδου - δεν φαίνεται να έχει καμμία βαρύτητα ανάμεσα στις προτεραιότητες του ΕΠΑΥ. Αυτό δεν είναι σύμφωνο με την υποχρέωση για οριζόντια ενσωμάτωση της προστασίας του περιβάλλοντος σε εθνικές πολιτικές.