• Σχόλιο του χρήστη 'WWF Ελλάς' | 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:10

    Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η διαδικασία επέκτασης και μετεγκατάστασης απαιτεί περιβαλλοντική αδειοδότηση (πιθανώς με τη μορφή τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων). Σε τελική ανάλυση, πρόκειται για μία εγκατάσταση υδατοκαλλιέργειας σε νέα θέση με διαφορετικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά ή για επιπλέον επιβάρυνση της υπάρχουσας περιοχής. Επίσης, στην παράγραφο 3β, προβλέπεται ότι μετά τη μετεγκατάσταση μονάδας “ο χώρος επιστρέφεται στην αρχική του κατάσταση”. Προκειμένου αυτό το μέτρο να είναι εφικτό και ουσιαστικό, θα πρέπει να γίνεται τόσο καταγραφή της αρχικής καταστασης του χώρου, όσο και έλεγχος αποκατάστασης από την αρχή περιβαλλοντικής αδειοδότησης.