• Σχόλιο του χρήστη 'WWF Ελλάς' | 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:20

    Απουσιάζει οποιαδήποτε μνεία σε προστατευόμενες περιοχές, όπου βάσει εθνικής (νόμος 4014/11, 3937/11 κ.α.) και ευρωπαϊκής νομοθεσίας (Οδηγίες 92/43, 2000/60 κ.α.), η διαδικασία αδειοδότησης έχει αυστηρότερες διαδικασίες και προϋποθέσεις.